Centrum Reduta Dolne Miasto

Placówka wsparcia dziennego opiekuńczo- specjalistyczna „Centrum Reduta”

  • dla osób w wieku 12-17 lat;
  • otwarta w od poniedziałku do piątku w roku szkolnym
  • w godz. 14-18 (grupa młodsza), 14-19 (grupa starsza)
  • w okresie wakacji oraz dni wolnych od nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w godz. 12-16

 

                                        MIŁOŚĆ, AKCEPTACJA, TOLERANCJA, SZACUNEK-

to wartości, które przyświecają nam w pracy z młodzieżą.