O nas

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Glanik” Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” jest pierwszą i zarazem najstarszą placówką Stowarzyszenia.

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych.

Grupa I dla dzieci w wieku 6-11 lat,
grupa II dla młodzieży wieku 12-18 lat.

Zapraszamy na zajęcia:

  • warsztaty taneczne,
  • zajęcia kulinarne,
  • warsztaty teatralne
  • zajęcia sportowe,
  • socjoterapeutyczne,
  • pomoc w nauce,
  • warsztaty psychoedukacyjne,
  • wyjścia do placówek kulturalnych i sportowych.

Ośrodek jest czynny w godz. 15-19.