„SZKOŁA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI” – XX JUBILEUSZOWA EDYCJA

„SZKOŁA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI” – XX JUBILEUSZOWA EDYCJA

„SZKOŁA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI” – XX JUBILEUSZOWA EDYCJA

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO serdecznie zaprasza na specjalistyczne szkolenie „Szkoła Animatorów Profilaktyki”.

W Jubileuszowym dla Towarzystwa 25 roku działalności przypada też okrągła 20 edycja tego szkolenia. Blisko 500 Animatorów zasiliło do tej pory gdańskie środowisko profilaktyczne. Dotychczasowi uczestnicy SAPu   w równej mierze podkreślają jego wartość merytoryczną jak i profesjonalizm trenerek i trenerów.

Doceniając zapotrzebowanie na szkolenie i jego popularność przygotowaliśmy w tym roku dwie edycje, tak by jak najwięcej osób miało możliwość uczestnictwa.

Osobom zainteresowanym Dialogiem Motywujący z pewnością satysfakcję przyniesie też informacja, że dzięki współpracy MROWISKA i PTDM część zajęć szkoleniowych SAP honorowana będzie przez PTDM w procedurze certyfikacji .

 

Dla mieszkańców Gdańska oraz pracowników gdańskich placówek i instytucji szkolenie jest bezpłatne finansowane z budżetu Miasta Gdańska

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z dziećmi i  młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców, animatorów, trenerów, opiekunów i innych osób zatrudnionych w gdańskich placówkach realizujących programy profilaktyki selektywnej i wskazującej.

Program obejmuje łącznie 100 godzin warsztatów, treningów, wykładów oraz  10 godzin superwizji
i stanowi podstawę do efektywnej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych.

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu wydanego przez Ośrodek Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej „MROWISKO: -  Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli.

Informacje organizacyjne:

Szkolenie realizowane dla dwóch odrębnych grup uczestników. Grupa weekendowa adresowana jest do osób, które nie mogą szkolić się w dni robocze, lub z innych względów preferują szkolenie w weekendy.

Druga grupa proponowana jest osobom, które mogą i chcą szkolić się w dni robocze.

 

Grupa weekendowa

I blok zajęć szkoleniowych 16-17.03

II blok zajęć szkoleniowych 6-7.04

III blok zajęć szkoleniowych 11-12.05

IV blok zajęć szkoleniowych 14-15.09

V blok zajęć szkoleniowych 19-20.10

VI blok zajęć szkoleniowych 16-17.11

 

Grupa w dni powszednie

I blok zajęć szkoleniowych 21-22.03

II blok zajęć szkoleniowych 15-16.04

III blok zajęć szkoleniowych 23-24.05

IV blok zajęć szkoleniowych 23-24.09

V blok zajęć szkoleniowych 24-25.10

VI blok zajęć szkoleniowych 25-26.11

 

 

Zgłoszenia:

  1. Zainteresowani proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://docs.google.com/forms/d/17ECiBnoHdiB1oVye1-F7Z9VbYWgPfKqPQvtgCI044iI/edit

do dn. 03.03.2019 ( proszę skopiować link do przeglądarki, wypełnić formularz i kliknąć „Wyślij”)

  1. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zaproszone zostaną drogą mailową na sesję inauguracyjną.
  2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem szkolenia. https://drive.google.com/file/d/1DicWEf2REZxyS26FLgRe0-pK5qSOoKnH/view?usp=sharing

 

 

Program szkolenia:

I blok

Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań.

Wykłady i warsztaty z tematu: Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań. Młodzież a substancje psychoaktywne, ramy teoretyczne profilaktyki, koncepcje i rodzaje działań profilaktycznych, poziomy oddziaływań profilaktycznych, ocena skuteczności działania, aspekty prawne W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

Praca nad sobą.

Wykłady i warsztaty z tematu: Praca nad sobą. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, umiejętności autoprezentacji, rozpoznawanie swoich możliwości i ograniczeń. Audyt personalny. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

II blok

Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wykłady i warsztaty z tematu: Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ramy teoretyczne, specyfika procesu zmiany - model Prochasky i DiClemente, jak pracować z młodą osobą niezmotywowaną do zmiany, zastosowanie szczegółowych metod Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

III blok

Praca profilaktyczna w kontakcie indywidualnym.

Wykłady i warsztaty z tematu: Dialog Motywujący w pracy z jednostką. Umiejętności nawiązywania, podtrzymywania  i pogłębiania kontaktu. Zbieranie danych, postępowanie diagnostyczne, budowanie relacji pomagania, reagowanie w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych. Wspieranie motywacji do zmiany, praca z oporem. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych

IV blok

Praca z grupą.

Warsztaty i wykłady z tematu: Praca z grupą. Podstawy pracy grupowej, wskaźniki pracy grupy, interwencje grupowe, stadia rozwoju grupy, specyfika grup rówieśniczych, wykorzystanie grupy w pracy profilaktycznej i terapeutycznej. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

V blok

Profilaktyka w praktyce .

Wykłady i warsztaty z tematu: Nowoczesna edukacja i informacja, praca uliczna, alternatywne działania profilaktyczne, etyka i standardy pracy profilaktycznej, przykłady skutecznych programów profilaktycznych, tworzenie programów profilaktycznych. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VI blok

Superwizja
Zajęcia superwizyjne prowadzone w dwóch grupach 10 osobowych. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych. Zakończenie szkolenia. Uroczyste zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

 

Mrowisko - logo

W imieniu organizatorów i realizatorów serdecznie zapraszam do uczestnictwa.
Kaja Medowska
kaja.medowska@mrowisko.org.pl

Nasza młodzież korzysta z programu Żółty Talerz

Nasza młodzież korzysta z programu Żółty Talerz

Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation. Z programu korzysta ponad 17 500 dzieci w całym kraju. W bieżącym roku szkolnym trafi do nich ponad 3 000 000 ciepłych i zdrowych posiłków w ponad 350 placówkach edukacyjnych. Również w naszej.

Żółty Talerz został zainicjowany przez Kulczyk Foundation w 2016 r. Program buduje standard wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Jest realizowany we współpracy z czterema sprawdzonymi polskimi organizacjami pomocowymi: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem SOS Wioskami Dziecięcymi w Polsce.

Ten unikalny w skali całego kraju sojusz realizuje najważniejsze cele programu, do których należą: zwiększenie liczby dzieci mających dostęp do regularnych, zdrowych i smacznych posiłków w stołówkach szkolnych i świetlicowych oraz edukacja w zakresie zdrowego odżywiania już od najmłodszych lat.

Partnerem merytorycznym programu jest Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Eksperci tej uczelni przygotowali Listę̨ Produktów Żółtego Talerza dla osób przygotowujących posiłki dzieciom. Uwzględnia ona tylko pełnowartościowe i dostosowane do potrzeb dzieci składniki. Dodatkowo w ramach programu dystrybuowane są materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców na temat zdrowego odżywiania.

Organizatorzy zadbali o to, aby dzieci uczestniczące w programie jadły nie tylko zdrowo, ale również smacznie. W tym celu koordynatorzy Żółtego Talerza z wszystkich placówek objętych programem biorą udział w specjalnych warsztatach w warszawskiej Pracowni Efektu Domina, podczas których uczą się, jak atrakcyjnie przygotowywać pożywne potrawy dla dzieci.

Konferencja „MŁODZIEŻ 2018 – jak się zatroszczyć i jak pomagać”

Konferencja „MŁODZIEŻ 2018 – jak się zatroszczyć i jak pomagać”

Konferencja „MŁODZIEŻ 2018 - jak się zatroszczyć i jak pomagać”

14 września 2018, godz. 9.00

Europejskie Centrum Solidarności, Sala Wystaw Czasowych

 

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO serdecznie zaprasza na konferencję poświęconą problemom współczesnej młodzieży, inaugurującą jubileusz 25-lecia swojej działalności. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji

Osoby zainteresowane mogą zgłosić swoje uczestnictwo poprzez wypełnienie  formularza zgłoszeniowego

Uczestniczenie w konferencji jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszając Państwa do udziału pragniemy zaznaczyć, że liczba uczestników jest ograniczona

 

Z wyrazami szacunku

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO

SZKOŁA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI 2018

SZKOŁA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI 2018

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”

zaprasza do uczestnictwa w kolejnej, XIX edycji specjalistycznego szkolenia:

 

„Szkoła Animatorów Profilaktyki”

 

  • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców, animatorów, trenerów, opiekunów i innych osób zatrudnionych w gdańskich placówkach realizujących programy profilaktyki selektywnej i wskazującej.
  • Szkolenie obejmuje łącznie 100 godzin warsztatów, treningów, wykładów oraz 10 godzin superwizji  i stanowi podstawę do efektywnej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych.  
  • Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu wydanego przez Ośrodek Szkoleniowy TPŚ „MROWISKO”, posiadającego status Niepublicznego Zakładu Kształcenia Nauczycieli.

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Zainteresowani proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://goo.gl/forms/3DQGxObIACpaBMmi1         

          do dn. 10.08.2018 ( proszę skopiować link do przeglądarki, wypełnić formularz i kliknąć „Wyślij”)

  1. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zaproszone zostaną drogą mailową na sesję inauguracyjną.
  2. Szkolenie jest bezpłatne

Dla wyróżniających się uczestników szkolenia przewidziana jest możliwość stażu
a następnie zatrudnienia w programach realizowanych przez Towarzystwo „MROWISKO”

Terminy sesji szkoleniowych:

1 sesja – 08.09.2018

2 sesja – 09.09.2018

3 sesja – 22/23.09.2018

4 sesja – 06/07.10.2018

5 sesja – 20/21/10.2018

6 sesja – 17/18.11.2018

7 sesja – 08.12.2018

Zakończenie szkolenia – 09.12.2018

Tematyka poszczególnych bloków szkoleniowych:

 I blok zajęć szkoleniowych – Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań
Wykłady i warsztaty z tematu: Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań. Młodzież a substancje psychoaktywne, ramy teoretyczne profilaktyki, koncepcje i rodzaje działań profilaktycznych, poziomy oddziaływań profilaktycznych, ocena skuteczności działania, aspekty prawne W wymiarze 10 godzin dydaktycznych

 II blok zajęć szkoleniowych – Praca nad sobą
Wykłady i warsztaty z tematu: Praca nad sobą. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, umiejętności autoprezentacji, rozpoznawanie swoich możliwości i ograniczeń. Audyt personalny. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

 III blok zajęć szkoleniowych – Praca z jednostką
Wykłady i warsztaty z tematu: Praca z jednostką. Umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, zbieranie danych i postępowanie diagnostyczne, budowanie relacji pomagania, reagowanie w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, kształtowanie motywacji do zmiany, praca z oporem. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych

 IV blok zajęć szkoleniowych – Praca z grupą
Warsztaty i wykłady z tematu: Praca z grupą. Podstawy pracy grupowej, wskaźniki pracy grupy, interwencje grupowe, stadia rozwoju grupy, specyfika grup rówieśniczych, wykorzystanie grupy w pracy profilaktycznej i terapeutycznej. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

 V blok zajęć szkoleniowych – Profilaktyka w praktyce
.Wykłady i warsztaty z tematu: Nowoczesna edukacja i informacja, praca uliczna, alternatywne działania profilaktyczne, etyka i standardy pracy profilaktycznej, przykłady skutecznych programów profilaktycznych, tworzenie programów profilaktycznych. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VI blok zajęć szkoleniowych – Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą
Wykłady i warsztaty z tematu: Dialog motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ramy teoretyczne, specyfika procesu zmiany – model Prochasky i DiClemente, jak pracować z młodą osobą niezmotywowaną do zmiany, zastosowanie szczegółowych metod Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VII blok zajęć szkoleniowych – Superwizja
Zajęcia superwizyjne prowadzone w dwóch grupach 10 osobowych, przez dwóch superwizorów. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

PROJEKT FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk 11-12 czerwca seminarium dla realizatorów programu FRED

Gdańsk 11-12 czerwca seminarium dla realizatorów programu FRED

Celem spotkań będzie prezentacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania i realizacji programu, prezentacji współpracy międzyinstytucjonalnej oraz doskonalenie umiejętności stosowania Dialogu Motywującego
w pracy grupowej z młodzieżą używającą substancji psychoaktywnych.

Seminaria odbędą się w następujących miastach:

1. Bydgoszczy: termin 16-17 kwietnia 2018 r.
2. Chorzowie: termin 7-8 maja 2018 r.
3. Zielonej Górze: termin 15-16 maja 2018 r.
4. Opolu: termin 4-5 czerwca 2018 r.
5. Gdańsku: termin 11-12 czerwca 2018 r.

Dwudniowe spotkania skierowane są zarówno do realizatorów prowadzących zajęcia jak i dla rozpoczynających wdrażanie programu.

Pierwszy dzień to prezentacja dobrej praktyki organizacji w zakresie realizacji programu Fred Goes Net oraz wymiana doświadczeń, trudności i sukcesów prezentowanych przez uczestników. W spotkaniach wezmą również udział policjanci, pedagodzy, kuratorzy, lekarze, strażnicy miejscy i inne osoby współpracujące w realizacji programu na danym terenie. Uczestnicy uzyskają informacje w jaki sposób można rozpoczynać lub rozwijać współpracę.
Drugi dzień będzie miał charakter szkoleniowy z doskonalenia umiejętności zawodowych w stosowaniu Dialogu Motywującego. Szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na najnowsze perspektywy wpływające na dynamikę grupy jakim jest rozumienie czterech procesów DM: zaangażowania, ukierunkowywania, wydobywania i planowania w realizacji zajęć grupowych z młodzieżą eksperymentującą z substancjami psychoaktywnymi. Te elementy szkolenia będą realizowane przez doświadczonych trenerów, certyfikowanych terapeutów motywujących PTTM, członków MINT (Motivational Inteviewing Network of Trainers), którzy uczestniczyli w ostatnim Forum MINT w Irlandii pod koniec 2017 r.

Informacje dodatkowe:
Grupy szkoleniowe liczyć będą po 16 osób.
Cena wpisowa 60 zł obejmuje: nocleg w hotelu ze śniadaniem, 2 x obiad, kolacja, przerwy kawowe, szkolenie z Dialogu Motywującego, materiały szkoleniowe oraz certyfikat
O wzięcia udziału w seminarium zdecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować na aders email: fred2018@wp.pl wtedy zostanie Państwu przesłany Formularz (który jest też do pobrania na stronie KBPN
Formularz prosimy wypełnić i podpisać, skan lub zdjęcie wysłać na adres e-mail: fred2018@wp.pl (w tytule maila prosimy podać imię i nazwisko oraz wybrane miasto, zgłoszenie na Seminarium w Bydgoszczy do 6 kwietnia, pozostałe do 20 kwietnia b.r.)
Koszty podróży pokrywa uczestnik we własnym zakresie
Kwestionariusz wypełniony błędnie lub z niepełnymi informacjami nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie oraz dane adresowe hotelu uczestnik otrzyma drogą mailową

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie
Szanowni Państwo

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

602 241 361  biuro@mrowisko.org.pl oraz Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO

mają przyjemność zaprosić na:

„Szkolenie z elementami treningu interpersonalnego”

 

Szkolenie adresowane jest do wychowawców pracujących z grupami młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami, przejawiającej zachowania agresywne.

Celem jaki stawia sobie szkolenie jest podniesienie wśród uczestników poziomu wiedzy na temat uzależnień, wzrost umiejętności komunikacyjnych, a także zwiększenie kompetencji w zakresie budowania motywacji młodzieży do wprowadzania konstruktywnych zmian w swoim życiu.

Ramowy program szkolenia przedstawia się następująco:

21.05.2018

Dzień pierwszy – ŚWIADOMOŚĆ – świadomość siebie i innych, okno Johari, świadomość ciała, uważność

22.05.2018

Dzień drugi – KOMUNIKACJA – komunikacja werbalna i niewerbalna, jedno i dwustronna, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, węzły, bariery i pułapki w komunikacji, budowanie relacji – otwartość i zaufanie

23.05.2018

Dzień trzeci – MOTYWACJA – teoria samoaktualizacji, triada Rogersa, motywacja do zmiany – kluczowe element profilaktyki i terapii uzależnień, duch i zasady Dialogu Motywującego

24.05.2018

Dzień czwarty – ZMIANA – transteoretyczny model zmiany, narzędzia DM, język podtrzymania i język zmiany, opór – ambiwalencja pod presją

W trakcie całego szkolenia prowadzone będą mini-wykłady na temat profilaktyki i terapii uzależnień, zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych.

Szkolenie trwać będzie 7 godzin dziennie (8.30-15.30) w czasie których uczestnicy otrzymają posiłek (dwie przerwy kawowe i lunch). Miejsce szkolenia: CAIS MROWISKO – 80-741 Gdańsk – ul. Reduta Wyskok 9 – Gdańsk Dolne Miasto

Rekrutacja:

Deklarację uczestnictwa w szkoleniu składa się poprzez wypełnienie formularza.

Tutaj pobieranie: formularz kontaktowy  /kliknij prawym przyciskiem myszy – „otwórz łącze”/

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Wszystkie osoby które wypełnią formularz poinformowane zostaną o wynikach rekrutacji odnośnie swojej osoby.

Prowadzenie: Zygmunt Medowski – profilaktyk oraz specjalista terapii uzależnień, terapeuta motywujący i trener Dialogu Motywującego, wykładowca akademicki (SWPS, UW, WSB), członek Rady Ekspertów ds. Uzależnień Marszałka Województwa Pomorskiego, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej MROWISKO,
członek Motivational Interviewing Network Trainers.

Przygotowanie i realizacja seminarium: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO, na zlecenie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, w ramach realizacji zadań zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia.