Gdańsk 11-12 czerwca seminarium dla realizatorów programu FRED

Gdańsk 11-12 czerwca seminarium dla realizatorów programu FRED

Celem spotkań będzie prezentacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania i realizacji programu, prezentacji współpracy międzyinstytucjonalnej oraz doskonalenie umiejętności stosowania Dialogu Motywującego
w pracy grupowej z młodzieżą używającą substancji psychoaktywnych.

Seminaria odbędą się w następujących miastach:

1. Bydgoszczy: termin 16-17 kwietnia 2018 r.
2. Chorzowie: termin 7-8 maja 2018 r.
3. Zielonej Górze: termin 15-16 maja 2018 r.
4. Opolu: termin 4-5 czerwca 2018 r.
5. Gdańsku: termin 11-12 czerwca 2018 r.

Dwudniowe spotkania skierowane są zarówno do realizatorów prowadzących zajęcia jak i dla rozpoczynających wdrażanie programu.

Pierwszy dzień to prezentacja dobrej praktyki organizacji w zakresie realizacji programu Fred Goes Net oraz wymiana doświadczeń, trudności i sukcesów prezentowanych przez uczestników. W spotkaniach wezmą również udział policjanci, pedagodzy, kuratorzy, lekarze, strażnicy miejscy i inne osoby współpracujące w realizacji programu na danym terenie. Uczestnicy uzyskają informacje w jaki sposób można rozpoczynać lub rozwijać współpracę.
Drugi dzień będzie miał charakter szkoleniowy z doskonalenia umiejętności zawodowych w stosowaniu Dialogu Motywującego. Szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na najnowsze perspektywy wpływające na dynamikę grupy jakim jest rozumienie czterech procesów DM: zaangażowania, ukierunkowywania, wydobywania i planowania w realizacji zajęć grupowych z młodzieżą eksperymentującą z substancjami psychoaktywnymi. Te elementy szkolenia będą realizowane przez doświadczonych trenerów, certyfikowanych terapeutów motywujących PTTM, członków MINT (Motivational Inteviewing Network of Trainers), którzy uczestniczyli w ostatnim Forum MINT w Irlandii pod koniec 2017 r.

Informacje dodatkowe:
Grupy szkoleniowe liczyć będą po 16 osób.
Cena wpisowa 60 zł obejmuje: nocleg w hotelu ze śniadaniem, 2 x obiad, kolacja, przerwy kawowe, szkolenie z Dialogu Motywującego, materiały szkoleniowe oraz certyfikat
O wzięcia udziału w seminarium zdecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować na aders email: fred2018@wp.pl wtedy zostanie Państwu przesłany Formularz (który jest też do pobrania na stronie KBPN
Formularz prosimy wypełnić i podpisać, skan lub zdjęcie wysłać na adres e-mail: fred2018@wp.pl (w tytule maila prosimy podać imię i nazwisko oraz wybrane miasto, zgłoszenie na Seminarium w Bydgoszczy do 6 kwietnia, pozostałe do 20 kwietnia b.r.)
Koszty podróży pokrywa uczestnik we własnym zakresie
Kwestionariusz wypełniony błędnie lub z niepełnymi informacjami nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie oraz dane adresowe hotelu uczestnik otrzyma drogą mailową

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie
Szanowni Państwo

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

602 241 361  biuro@mrowisko.org.pl oraz Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO

mają przyjemność zaprosić na:

„Szkolenie z elementami treningu interpersonalnego”

 

Szkolenie adresowane jest do wychowawców pracujących z grupami młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami, przejawiającej zachowania agresywne.

Celem jaki stawia sobie szkolenie jest podniesienie wśród uczestników poziomu wiedzy na temat uzależnień, wzrost umiejętności komunikacyjnych, a także zwiększenie kompetencji w zakresie budowania motywacji młodzieży do wprowadzania konstruktywnych zmian w swoim życiu.

Ramowy program szkolenia przedstawia się następująco:

21.05.2018

Dzień pierwszy – ŚWIADOMOŚĆ – świadomość siebie i innych, okno Johari, świadomość ciała, uważność

22.05.2018

Dzień drugi – KOMUNIKACJA – komunikacja werbalna i niewerbalna, jedno i dwustronna, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, węzły, bariery i pułapki w komunikacji, budowanie relacji – otwartość i zaufanie

23.05.2018

Dzień trzeci – MOTYWACJA – teoria samoaktualizacji, triada Rogersa, motywacja do zmiany – kluczowe element profilaktyki i terapii uzależnień, duch i zasady Dialogu Motywującego

24.05.2018

Dzień czwarty – ZMIANA – transteoretyczny model zmiany, narzędzia DM, język podtrzymania i język zmiany, opór – ambiwalencja pod presją

W trakcie całego szkolenia prowadzone będą mini-wykłady na temat profilaktyki i terapii uzależnień, zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych.

Szkolenie trwać będzie 7 godzin dziennie (8.30-15.30) w czasie których uczestnicy otrzymają posiłek (dwie przerwy kawowe i lunch). Miejsce szkolenia: CAIS MROWISKO – 80-741 Gdańsk – ul. Reduta Wyskok 9 – Gdańsk Dolne Miasto

Rekrutacja:

Deklarację uczestnictwa w szkoleniu składa się poprzez wypełnienie formularza.

Tutaj pobieranie: formularz kontaktowy  /kliknij prawym przyciskiem myszy – „otwórz łącze”/

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Wszystkie osoby które wypełnią formularz poinformowane zostaną o wynikach rekrutacji odnośnie swojej osoby.

Prowadzenie: Zygmunt Medowski – profilaktyk oraz specjalista terapii uzależnień, terapeuta motywujący i trener Dialogu Motywującego, wykładowca akademicki (SWPS, UW, WSB), członek Rady Ekspertów ds. Uzależnień Marszałka Województwa Pomorskiego, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej MROWISKO,
członek Motivational Interviewing Network Trainers.

Przygotowanie i realizacja seminarium: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO, na zlecenie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, w ramach realizacji zadań zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia.

Turniej o Puchar Mrowiska

Turniej o Puchar Mrowiska

29 czerwca spotkaliśmy się na Dolnym Mieście z okazji rozgrywek piłkarskich o Puchar Mrowiska. W rozgrywkach wzięło udział aż 11 drużyn, w tym drużyna Kadrowych Mrowiska, drużyna Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego w Sopocie, drużyna Centrum Reduta oraz inne zaprzyjaźnione teamy. Walka była zacięta a emocje sięgały zenitu. Koniec końców zwyciężyła drużyna Dolnomiejskich Gwiazd przed Serkami i sopockim MOT-em.

 

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Lokalna kampania narkotykiinfo.pl – Czysta Informacja

26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Jak co roku Towarzystwo „Mrowisko” czynnie włącza się w działania profilaktyczne organizując kampanię informacyjno-edukacyjną „NARKOTYKIINFO.PL – czysta informacja”. W tym dniu w godzinach przedpołudniowych specjalnie oznakowany samochód „Kontakt BUS” odwiedzać będzie najbardziej uczęszczane miejsca, a jego realizatorzy rozdawać będą mieszkańcom Gdańska ulotki-wlepki z adresem strony, na której można uzyskać informacje, jak i pomoc. W szczególny sposób działaniami zostaną objęte tereny gdańskich uczelni, Stare i Główne Miasto, Dworzec Główny oraz dworzec we Wrzeszczu.

Grupa dla hazardzistów

Zapraszamy osoby, dla których hazard zaczął mieć charakter problemowy, chciałyby uzyskać wsparcie, zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności, by poradzić sobie z problemem.

Spotkania odbywać się będą w czwartki o godz. 17 w Poradni Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego „MROWISKO” w Sopocie przy Al. Niepodległości 817A.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 58 550 26 69 lub 505 165 924.