O Ośrodku

Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „Mrowisko” powstał w 1995 roku. Od początku działalności zajmujemy się terapią młodzieży przejawiającej ryzykowne zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych.
Aktualnie ośrodek dysponuje 18 miejscami, a średni okres pobytu wynosi 12 miesięcy.

Placówka zlokalizowana jest w centrum Sopotu, co daje uczestnikom programu możliwość aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach społecznych i kulturalnych na terenie całego Trójmiasta. Każdego dnia znajdujemy czas na aktywność fizyczną, sport, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań np. gra na gitarze, zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne.
Program merytoryczny Ośrodka Terapeutycznego „MROWISKO” skierowany jest do osób w wieku od 14 do 18 lat. Opiera się na modelu Społeczności Terapeutycznej uzupełnionej terapią indywidualną, terapią w małych grupach, pracą z rodziną, zajęciami edukacyjnymi oraz warsztatami ukierunkowanymi na poznawanie siebie i trening umiejętności społecznych. Kładziemy nacisk na rozwój zainteresowań i pasji naszych podopiecznych.

Podczas realizowanej terapii młodzież nabywa świadomości siebie, uczy się w konstruktywny sposób rozwiązywać problemy emocjonalne, a jednocześnie nabiera podstawowych umiejętności życiowych. To wszystko warunkuje bezpieczny powrót do pełnienia ról społecznych oraz konstruktywne radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
Bardzo dbamy o to aby w naszym ośrodku młodzież mogła poczuć się jak u siebie, aby czuła się bezpiecznie. Uważamy, że tylko w takiej atmosferze można osiągać sukcesy w pracy nad swoimi słabościami i pokonywać przeciwności, a także rozwijać się i poznawać swoje zasoby. W naszej pracy mocno opieramy się na metodzie Dialogu Motywującego dbając o podmiotowe i pełne szacunku podejście do pacjentów. Wierzymy, że każdy człowiek jest wartościowy i może się zmienić.