Zasady przyjęć

Do przyjęcia w ośrodku „Mrowisko” kwalifikują się osoby które:

  • przejawiają ryzykowne zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych i posiadają ważne skierowanie do ośrodka leczenia uzależnień od lekarza psychiatry, rodzinnego, pierwszego kontaktu,
  • mają od 14 do 18 lat.

Nowe osoby są przyjmowane na podstawie listy oczekujących zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Zapisów na listę oczekujących może dokonywać rodzic lub opiekun prawny osoby zgłaszanej (w przypadku osób pełnoletnich można zgłaszać się osobiście), telefonicznie dzwoniąc na numer 508 352 257.

W trakcie rozmowy personel ośrodka zada pytania dotyczące aktualnej sytuacji dziecka, historii używania substancji psychoaktywnych, wcześniejszych prób leczenia i sytuacji prawnej. Poprosi także o podanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru Pesel, numeru kontaktowego. W razie potrzeby odpowie na Państwa pytania.

Z osobami zakwalifikowanymi do przyjęcia kontaktujemy się telefonicznie w celu ustalenia terminu przyjęcia. W sytuacji gdy przyjazd nie jest możliwy w podanym terminie przyjmowana jest kolejna osoba z kolejki.