Sprawozdanie finansowe

2014

Bilans za rok 2014 – Pobierz PDF

Informacja dodatkowa za rok 2014 – Pobierz PDF

Rachunek wyników za rok 2014 – Pobierz PDF

BILANS
na dzień 31 grudnia 2014 roku

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień 31 grudnia 2014 roku

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

2013

Bilans za rok 2013 – Pobierz PDF

Informacja dodatkowa za rok 2013 – Pobierz PDF

Rachunek wyników za rok 2013 – Pobierz PDF

BILANS
na dzień 31 grudnia 2013 roku

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień 31 grudnia 2013 roku

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

2012

Bilans za rok 2012 – Pobierz PDF

Informacja dodatkowa za rok 2012 – Pobierz PDF

Rachunek wyników za rok 2012 – Pobierz PDF

BILANS
na dzień 31 grudnia 2012 roku

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień 31 grudnia 2012 roku

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

2011

Bilans za rok 2011 – Pobierz PDF

Informacja dodatkowa za rok 2011 – Pobierz PDF

Rachunek wyników za rok 2011 – Pobierz PDF

BILANS
na dzień 31 grudnia 2011 roku

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień 31 grudnia 2011 roku

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539).

2010

BILANS
na dzień 31 grudnia 2010 roku – pobierz PDF

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539).