Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO za rok 2014 – pobierz PDF

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO za rok 2012 – pobierz PDF

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO istnieje od 1993 roku. W roku 2009 Towarzystwo uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Główne obszary działalności stowarzyszenia koncentrują się wokół pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień, a także promocji zdrowia oraz organizacji aktywności pozaszkolnej.

Terenem działania Towarzystwa jest cały kraj, ze szczególnym uwzględnieniem województwa Pomorskiego oraz Trójmiasta. Ogółem liczba odbiorców programów realizowanych przez TPŚ MROWISKO to około 20 000 osób rocznie.