Coaching- od 2020 roku

to spotkanie coacha i klienta, które ma na celu zachęcenie i wsparcie klienta do wyznaczania sobie ważnych celów i konsekwentnego ich osiągnięcia. Coaching nie jest terapią, nie jest też formą leczenia ale służy do usprawnienia sposobu myślenia i działania zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Coaching zakłada, że każdy człowiek ma w sobie wystarczające zasoby, aby poradzić sobie ze swoim problemem.
Coaching jest opartym na dialogu procesem rozwoju. Jego celem jest m.in:
– uruchomienie potencjału osoby wspieranej (klienta),
– wydobycie zasobów klienta,
– wzmocnienie w skutecznym i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez klienta zmiany.

Rodzaje prowadzonego przez nas coachingu:

Coaching życiowy (Life coaching)– to rodzaj coachingu, koncentrujący się na osiąganiu celów osobistych. Obejmuje: plany życiowe, wizję w życiu, relacje, zdrowie i urodę itp. Skupia się na wzroście jakości życia poprzez rozwiązywanie osobistych problemów i odnajdywanie drogi do osiągnięcia postawionych celów. Jest mocno nastawiony na rezultaty.

Life coaching jest dla osób, które:
• chciałyby dokonać zmian w swoim życiu, ale jeszcze nie wiedzą, co jest ich celem,
• lub wiedzą dokąd chcą zmierzać, a jednak wciąż stoją w miejscu,
• szukają dla siebie najlepszej drogi działania,
• borykają z jakimś dylematem,
• chcą poprawić relacje z innymi ludźmi (bliskimi, współpracownikami, szefem itp.),
• zastanawiają się nad zmianą ścieżki kariery lub podejmują ważne decyzje zawodowe,
• chcą się rozwijać w pracy,
• potrzebują zadbać o lepszą organizację w swoim życiu (nadać priorytety, ustalić plan, działania, wykorzystać swoje zasoby itp.),
• bądź chcą lepiej zadbać o swoje zdrowie i urodę.

Coaching dla rodziców– koncentruje się on na relacji z dzieckiem, coach wspiera klienta w wyborze i stosowaniu metod zmierzających do budowania relacji z dzieckiem pełnej wzajemnego zaufania i radości. Pomaga też Klientowi w określeniu priorytetów w tej relacji, tak aby działania były zgodne z tym, co rzeczywiście dla rodzica jest ważne.

Coachingu zawodowego – koncentruje się on na szukaniu satysfakcji w sferze zawodowej. Inspiruje do zauważenia swoich predyspozycji, zainteresowań, pasji i szukania sposobów na ich realizację w pracy zawodowej.

Proces coachingowy
Proces coachingowy jest krótkoterminową metodą pracy. Rozłożony jest na kilka etapów. Najczęściej jest to 6-7 około 1-2 godzinnych sesji, odbywających się co 3-5 tygodni. Liczba sesji ustalana jest podczas pierwszego spotkania i może być modyfikowane w razie potrzeby.

Podczas pierwszego spotkania- zapoznamy się i ustalimy warunki kontraktu, liczbę spotkań, oczekiwania. Odpowiem na nurtujące Cię pytania odnośnie spotkań coachingowych. Podejmiesz decyzję czy chcesz dalej pracować z coachem.

Coach
Coach nie jest osobą, która zmienia – jest raczej kimś, kto wskazuje kierunek i może dostarczyć potrzebnych narzędzi, dzięki którym osoba coachowana samodzielnie dokona zmiany w swoim życiu lub podejmie się kroków wymaganych do osiągnięcia celu. Coach pomaga osobie coachowanej odnaleźć tą właściwą drogę i najbardziej odpowiednie pomysły do realizacji postawionych celów lub rozwiązania konkretnych problemów.

W coachingu wykorzystuję:
Metodę Dialogu Motywującego, która jest opartą na współpracy, skoncentrowaną na kliencie formą wzbudzania i wzmacniania motywacji potrzebnej do zmiany.

Metodę Porozumienie bez Przemocy jest formą dialogu, która skupia się przed wszystkim na uczuciach i potrzebach.

Jeśli jesteś zainteresowany taką formą rozwoju skontaktuj się z nami i rozpocznij drogę ku zmianie.

Powyższe działania realizowane są w ramach projektu:

Bezpłatne zajęcia dla młodzieży  w Placówce wsparcia dziennego.
Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 11-18 lat z Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia oraz ich rodziców/ opiekunów.

Wykaz ulic objętych wsparciem:

Chłodna Dobra
Dolna Dolna Brama
Fundacyjna Grodzka Kamienna
Jałmużnicza Jana Augustyńskiego
Jaskółcza Kamienna Grobla
Kładki Kocurki
Kotwiczników Królikarnia
Kurza Lastadia
Łąkowa Mostowa
Okopowa Plac Wałowy
Pod Zrębem Polna
Profesora Zdzisława Kieturakisa Przesmyk

 

Przyokopowa Radna
Reduta Dzik Reduta Miś
Reduta Wilk Reduta Wyskok
Rzeźnicka Sadowa
Stefanii Sempałowskiej Szczygła
Szuwary Śluza
Świętego Piotra Świętej Trójcy
Targ Maślany Toruńska
Wierzbowa Wilcza
Wróbla Zaułek Ormiański
Zielona Żabi Kruk

 

Coach w Towarzystwie Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”

Inga Krupska– jestem dyplomowanym coachem. Ukończyłam studia podyplomowe Coaching w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Doradztwo zawodowe oraz Pedagogikę dorosłych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jestem również trenerem rozwoju osobistego opartego na Metodzie NVC (Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga), edukatorem rodzinnym oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.
W Stowarzyszeniu „Mrowisko” prowadzę m.in.: rekomendowany Program Wzmacniania Rodziny oraz kieruję placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, gdzie zajmuję się między innymi wsparciem rodziców.

Od ponad 10 lat pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
W swojej pracy wykorzystuję metodę Dialogu Motywującego oraz metodę Porozumienia bez Przemocy.

Wierzę, że zmiany są możliwe w każdym wieku i w każdym momencie życia. Według mnie warto wybierać swoją ścieżką życiową niezależnie od przeciwności, utartych, czasami narzucanych społecznie schematów i otaczających nas przekonań. Tylko dzięki życiu w zgodzie z samym sobą, jesteśmy w stanie poczuć spełnienie i szczęście.

Kontakt:
inga.krupska@mrowisko.org.pl
Tel.: 500-476-818

Od 2020 roku.

Dla mieszkańców Dolnego Miasta.