Coaching- od 2020 roku

to spotkanie coacha i klienta, które ma na celu zachęcenie i wsparcie klienta do wyznaczania sobie ważnych celów i konsekwentnego ich osiągnięcia. Coaching nie jest terapią, nie jest też formą leczenia ale służy do usprawnienia sposobu myślenia i działania zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Coaching zakłada, że każdy człowiek ma w sobie wystarczające zasoby, aby poradzić sobie ze swoim problemem.
Coaching jest opartym na dialogu procesem rozwoju. Jego celem jest m.in:
– uruchomienie potencjału osoby wspieranej (klienta),
– wydobycie zasobów klienta,
– wzmocnienie w skutecznym i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez klienta zmiany.

Rodzaje prowadzonego przez nas coachingu:

Coaching życiowy (Life coaching)– to rodzaj coachingu, koncentrujący się na osiąganiu celów osobistych. Obejmuje: plany życiowe, wizję w życiu, relacje, zdrowie i urodę itp. Skupia się na wzroście jakości życia poprzez rozwiązywanie osobistych problemów i odnajdywanie drogi do osiągnięcia postawionych celów. Jest mocno nastawiony na rezultaty.

Life coaching jest dla osób, które:
• chciałyby dokonać zmian w swoim życiu, ale jeszcze nie wiedzą, co jest ich celem,
• lub wiedzą dokąd chcą zmierzać, a jednak wciąż stoją w miejscu,
• szukają dla siebie najlepszej drogi działania,
• borykają z jakimś dylematem,
• chcą poprawić relacje z innymi ludźmi (bliskimi, współpracownikami, szefem itp.),
• zastanawiają się nad zmianą ścieżki kariery lub podejmują ważne decyzje zawodowe,
• chcą się rozwijać w pracy,
• potrzebują zadbać o lepszą organizację w swoim życiu (nadać priorytety, ustalić plan, działania, wykorzystać swoje zasoby itp.),
• bądź chcą lepiej zadbać o swoje zdrowie i urodę.

Coaching dla rodziców– koncentruje się on na relacji z dzieckiem, coach wspiera klienta w wyborze i stosowaniu metod zmierzających do budowania relacji z dzieckiem pełnej wzajemnego zaufania i radości. Pomaga też Klientowi w określeniu priorytetów w tej relacji, tak aby działania były zgodne z tym, co rzeczywiście dla rodzica jest ważne.

Coachingu zawodowego – koncentruje się on na szukaniu satysfakcji w sferze zawodowej. Inspiruje do zauważenia swoich predyspozycji, zainteresowań, pasji i szukania sposobów na ich realizację w pracy zawodowej.

Proces coachingowy
Proces coachingowy jest krótkoterminową metodą pracy. Rozłożony jest na kilka etapów. Najczęściej jest to 6-7 około 1-2 godzinnych sesji, odbywających się co 3-5 tygodni. Liczba sesji ustalana jest podczas pierwszego spotkania i może być modyfikowane w razie potrzeby.

Podczas pierwszego spotkania- zapoznamy się i ustalimy warunki kontraktu, liczbę spotkań, oczekiwania. Odpowiem na nurtujące Cię pytania odnośnie spotkań coachingowych. Podejmiesz decyzję czy chcesz dalej pracować z coachem.

Coach
Coach nie jest osobą, która zmienia – jest raczej kimś, kto wskazuje kierunek i może dostarczyć potrzebnych narzędzi, dzięki którym osoba coachowana samodzielnie dokona zmiany w swoim życiu lub podejmie się kroków wymaganych do osiągnięcia celu. Coach pomaga osobie coachowanej odnaleźć tą właściwą drogę i najbardziej odpowiednie pomysły do realizacji postawionych celów lub rozwiązania konkretnych problemów.

W coachingu wykorzystuję:
Metodę Dialogu Motywującego, która jest opartą na współpracy, skoncentrowaną na kliencie formą wzbudzania i wzmacniania motywacji potrzebnej do zmiany.

Metodę Porozumienie bez Przemocy jest formą dialogu, która skupia się przed wszystkim na uczuciach i potrzebach.

Jeśli jesteś zainteresowany taką formą rozwoju skontaktuj się z nami i rozpocznij drogę ku zmianie.

Coach w Towarzystwie Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”

Inga Krupska– jestem dyplomowanym coachem. Ukończyłam studia podyplomowe Coaching w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Doradztwo zawodowe oraz Pedagogikę dorosłych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jestem również trenerem rozwoju osobistego opartego na Metodzie NVC (Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga), edukatorem rodzinnym oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.
W Stowarzyszeniu „Mrowisko” prowadzę m.in.: rekomendowany Program Wzmacniania Rodziny oraz kieruję placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, gdzie zajmuję się między innymi wsparciem rodziców.

Od ponad 10 lat pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
W swojej pracy wykorzystuję metodę Dialogu Motywującego oraz metodę Porozumienia bez Przemocy.

Wierzę, że zmiany są możliwe w każdym wieku i w każdym momencie życia. Według mnie warto wybierać swoją ścieżką życiową niezależnie od przeciwności, utartych, czasami narzucanych społecznie schematów i otaczających nas przekonań. Tylko dzięki życiu w zgodzie z samym sobą, jesteśmy w stanie poczuć spełnienie i szczęście.

Kontakt:
inga.krupska@mrowisko.org.pl
Tel.: 500-476-818

Od 2020 roku.

Dla mieszkańców Dolnego Miasta.