SZKOŁA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI 2018

SZKOŁA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI 2018

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”

zaprasza do uczestnictwa w kolejnej, XIX edycji specjalistycznego szkolenia:

 

„Szkoła Animatorów Profilaktyki”

 

  • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców, animatorów, trenerów, opiekunów i innych osób zatrudnionych w gdańskich placówkach realizujących programy profilaktyki selektywnej i wskazującej.
  • Szkolenie obejmuje łącznie 100 godzin warsztatów, treningów, wykładów oraz 10 godzin superwizji  i stanowi podstawę do efektywnej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych.  
  • Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu wydanego przez Ośrodek Szkoleniowy TPŚ „MROWISKO”, posiadającego status Niepublicznego Zakładu Kształcenia Nauczycieli.

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Zainteresowani proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://goo.gl/forms/3DQGxObIACpaBMmi1         

          do dn. 10.08.2018 ( proszę skopiować link do przeglądarki, wypełnić formularz i kliknąć „Wyślij”)

  1. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zaproszone zostaną drogą mailową na sesję inauguracyjną.
  2. Szkolenie jest bezpłatne

Dla wyróżniających się uczestników szkolenia przewidziana jest możliwość stażu
a następnie zatrudnienia w programach realizowanych przez Towarzystwo „MROWISKO”

Terminy sesji szkoleniowych:

1 sesja – 08.09.2018

2 sesja – 09.09.2018

3 sesja – 22/23.09.2018

4 sesja – 06/07.10.2018

5 sesja – 20/21/10.2018

6 sesja – 17/18.11.2018

7 sesja – 08.12.2018

Zakończenie szkolenia – 09.12.2018

Tematyka poszczególnych bloków szkoleniowych:

 I blok zajęć szkoleniowych – Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań
Wykłady i warsztaty z tematu: Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań. Młodzież a substancje psychoaktywne, ramy teoretyczne profilaktyki, koncepcje i rodzaje działań profilaktycznych, poziomy oddziaływań profilaktycznych, ocena skuteczności działania, aspekty prawne W wymiarze 10 godzin dydaktycznych

 II blok zajęć szkoleniowych – Praca nad sobą
Wykłady i warsztaty z tematu: Praca nad sobą. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, umiejętności autoprezentacji, rozpoznawanie swoich możliwości i ograniczeń. Audyt personalny. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

 III blok zajęć szkoleniowych – Praca z jednostką
Wykłady i warsztaty z tematu: Praca z jednostką. Umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, zbieranie danych i postępowanie diagnostyczne, budowanie relacji pomagania, reagowanie w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, kształtowanie motywacji do zmiany, praca z oporem. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych

 IV blok zajęć szkoleniowych – Praca z grupą
Warsztaty i wykłady z tematu: Praca z grupą. Podstawy pracy grupowej, wskaźniki pracy grupy, interwencje grupowe, stadia rozwoju grupy, specyfika grup rówieśniczych, wykorzystanie grupy w pracy profilaktycznej i terapeutycznej. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

 V blok zajęć szkoleniowych – Profilaktyka w praktyce
.Wykłady i warsztaty z tematu: Nowoczesna edukacja i informacja, praca uliczna, alternatywne działania profilaktyczne, etyka i standardy pracy profilaktycznej, przykłady skutecznych programów profilaktycznych, tworzenie programów profilaktycznych. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VI blok zajęć szkoleniowych – Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą
Wykłady i warsztaty z tematu: Dialog motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ramy teoretyczne, specyfika procesu zmiany – model Prochasky i DiClemente, jak pracować z młodą osobą niezmotywowaną do zmiany, zastosowanie szczegółowych metod Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VII blok zajęć szkoleniowych – Superwizja
Zajęcia superwizyjne prowadzone w dwóch grupach 10 osobowych, przez dwóch superwizorów. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

PROJEKT FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA GDAŃSKA