„SZKOŁA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI” – XX JUBILEUSZOWA EDYCJA

„SZKOŁA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI” – XX JUBILEUSZOWA EDYCJA

„SZKOŁA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI” – XX JUBILEUSZOWA EDYCJA

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO serdecznie zaprasza na specjalistyczne szkolenie „Szkoła Animatorów Profilaktyki”.

W Jubileuszowym dla Towarzystwa 25 roku działalności przypada też okrągła 20 edycja tego szkolenia. Blisko 500 Animatorów zasiliło do tej pory gdańskie środowisko profilaktyczne. Dotychczasowi uczestnicy SAPu   w równej mierze podkreślają jego wartość merytoryczną jak i profesjonalizm trenerek i trenerów.

Doceniając zapotrzebowanie na szkolenie i jego popularność przygotowaliśmy w tym roku dwie edycje, tak by jak najwięcej osób miało możliwość uczestnictwa.

Osobom zainteresowanym Dialogiem Motywujący z pewnością satysfakcję przyniesie też informacja, że dzięki współpracy MROWISKA i PTDM część zajęć szkoleniowych SAP honorowana będzie przez PTDM w procedurze certyfikacji .

 

Dla mieszkańców Gdańska oraz pracowników gdańskich placówek i instytucji szkolenie jest bezpłatne finansowane z budżetu Miasta Gdańska

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z dziećmi i  młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców, animatorów, trenerów, opiekunów i innych osób zatrudnionych w gdańskich placówkach realizujących programy profilaktyki selektywnej i wskazującej.

Program obejmuje łącznie 100 godzin warsztatów, treningów, wykładów oraz  10 godzin superwizji
i stanowi podstawę do efektywnej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych.

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu wydanego przez Ośrodek Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej „MROWISKO: -  Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli.

Informacje organizacyjne:

Szkolenie realizowane dla dwóch odrębnych grup uczestników. Grupa weekendowa adresowana jest do osób, które nie mogą szkolić się w dni robocze, lub z innych względów preferują szkolenie w weekendy.

Druga grupa proponowana jest osobom, które mogą i chcą szkolić się w dni robocze.

 

Grupa weekendowa

I blok zajęć szkoleniowych 16-17.03

II blok zajęć szkoleniowych 6-7.04

III blok zajęć szkoleniowych 11-12.05

IV blok zajęć szkoleniowych 14-15.09

V blok zajęć szkoleniowych 19-20.10

VI blok zajęć szkoleniowych 16-17.11

 

Grupa w dni powszednie

I blok zajęć szkoleniowych 21-22.03

II blok zajęć szkoleniowych 15-16.04

III blok zajęć szkoleniowych 23-24.05

IV blok zajęć szkoleniowych 23-24.09

V blok zajęć szkoleniowych 24-25.10

VI blok zajęć szkoleniowych 25-26.11

 

 

Zgłoszenia:

  1. Zainteresowani proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://docs.google.com/forms/d/17ECiBnoHdiB1oVye1-F7Z9VbYWgPfKqPQvtgCI044iI/edit

do dn. 03.03.2019 ( proszę skopiować link do przeglądarki, wypełnić formularz i kliknąć „Wyślij”)

  1. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zaproszone zostaną drogą mailową na sesję inauguracyjną.
  2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem szkolenia. https://drive.google.com/file/d/1DicWEf2REZxyS26FLgRe0-pK5qSOoKnH/view?usp=sharing

 

 

Program szkolenia:

I blok

Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań.

Wykłady i warsztaty z tematu: Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań. Młodzież a substancje psychoaktywne, ramy teoretyczne profilaktyki, koncepcje i rodzaje działań profilaktycznych, poziomy oddziaływań profilaktycznych, ocena skuteczności działania, aspekty prawne W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

Praca nad sobą.

Wykłady i warsztaty z tematu: Praca nad sobą. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, umiejętności autoprezentacji, rozpoznawanie swoich możliwości i ograniczeń. Audyt personalny. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

II blok

Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wykłady i warsztaty z tematu: Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ramy teoretyczne, specyfika procesu zmiany - model Prochasky i DiClemente, jak pracować z młodą osobą niezmotywowaną do zmiany, zastosowanie szczegółowych metod Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

III blok

Praca profilaktyczna w kontakcie indywidualnym.

Wykłady i warsztaty z tematu: Dialog Motywujący w pracy z jednostką. Umiejętności nawiązywania, podtrzymywania  i pogłębiania kontaktu. Zbieranie danych, postępowanie diagnostyczne, budowanie relacji pomagania, reagowanie w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych. Wspieranie motywacji do zmiany, praca z oporem. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych

IV blok

Praca z grupą.

Warsztaty i wykłady z tematu: Praca z grupą. Podstawy pracy grupowej, wskaźniki pracy grupy, interwencje grupowe, stadia rozwoju grupy, specyfika grup rówieśniczych, wykorzystanie grupy w pracy profilaktycznej i terapeutycznej. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

V blok

Profilaktyka w praktyce .

Wykłady i warsztaty z tematu: Nowoczesna edukacja i informacja, praca uliczna, alternatywne działania profilaktyczne, etyka i standardy pracy profilaktycznej, przykłady skutecznych programów profilaktycznych, tworzenie programów profilaktycznych. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VI blok

Superwizja
Zajęcia superwizyjne prowadzone w dwóch grupach 10 osobowych. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych. Zakończenie szkolenia. Uroczyste zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

 

Mrowisko - logo

W imieniu organizatorów i realizatorów serdecznie zapraszam do uczestnictwa.
Kaja Medowska
kaja.medowska@mrowisko.org.pl