Praktyki studenckie

Studenci uczelni humanistycznych mają możliwość odbywania praktyk studenckich w placówkach i programach Towarzystwa „MROWISKO”. W czasie trwania praktyk można się zapoznać zarówno ze specyfiką poszczególnych placówek jak i ze sposobem realizacji programów. Towarzystwo „MROWISKO” jest jedną z nielicznych organizacji prowadzących programy w pełnym zakresie profilaktyki – od profilaktyki uniwersalnej, przez selektywną do wskazującej.

Warunkiem odbywania praktyk jest umowa podpisana przez macierzystą uczelnię z Towarzystwem „MROWISKO” a następnie skierowanie z uczelni do odbywania praktyki.

Warto zauważyć, że podjęcie w Towarzystwie praktyki jest nie tylko okazją do przyjrzenia się pracy profilaktycznej i terapeutycznej „od kuchni”. Stwarza również możliwość zaprezentowania swoich atutów i uzdolnień co jest pierwszym krokiem w kierunku zdobycia atrakcyjnej i satysfakcjonującej pracy.

Kontakt

mail: wolontariat@mrowisko.org.pl
tel: 500 346 680

Miejsca odbywania praktyk

Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny

Praktykanci mogą zapoznać się z pracą w systemie ambulatoryjnym (porady, konsultacje, terapia) jak i stosowaną w ośrodku stacjonarnym metodą Społeczności Terapeutycznej.

Adres: Aleja Niepodległości 817 A Sopot
Osoba do kontaktu: Alicja Straszyńska
Telefon: 500 346 680
Opiekun Praktyk: Paulina Kulaszewicz
telefon do MOT 505 165 924

Mrowisko – Glanik

Świetlica socjoterapeutyczna do której uczęszczają dzieci w wieku 6-13 lat, zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych. Prowadzimy zajęcia taneczne, socjoterapeutyczne, plastyczne, kulinarne, sportowe, relaksacyjne, pomoc w nauce, warsztaty psychoedukacyjne,, alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

Adres: Waryńskiego 45
Opiekun praktyk: Alicja Straszyńska
Tel: 500 346 680

Centrum Reduta

Ośrodek mieszczący się na Dolnym Mieście w Gdańsku, uczestnikami jest młodzież w wieku 13 – 20 lat. Prowadzimy zajęcia sportowe krawieckie taneczne, Jest również wspinaczka, siłownia, kącik do nauki.

Adres: Reduta Wyskok 9
Opiekun praktyk: Maja Suryn
Tel: 509 171 002

Street BUS

Program pracy ulicznej realizowany na terenie czterech dzielnic Gdańska. Skierowany do młodzieży oraz młodych dorosłych. Praca opiera się na aktywizowaniu młodzieży oraz wspieraniu jej w dążeniu do założonych celów.

Programy profilaktyczne

Realizowane w formie zajęć informacyjno-edukacyjnych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w formie punktów informacyjnych podczas wydarzeń kulturalnych. Tematy głównie obejmują profilaktykę uzależnień, wzmacnianie umiejętności społecznych oraz przeciwdziałanie agresji.

Osoba do kontaktu: Kaja Medowska
mail: kaja.medowska@mrowisko.org.pl
kom: 665 368 280


Szkolenie BHP obowiązkowe dla wolontariuszy, praktykantów i stażystów odbywa się w ośrodku mieszczącym się na ul. Waryńskiego 45. Wszystkie dokumenty i formalności, pytania, można kierować do koordynatora wolontariatu wolontariat@mrowisko.org.pl.

Warunkiem odbywania praktyk i staży przez umowa podpisana przez macierzystą uczelnię z Towarzystwem „MROWISKO” a następnie skierowanie z uczelni do odbywania praktyki.

Warto zauważyć, że podjęcie w Towarzystwie praktyki jest nie tylko okazją do przyjrzenia się pracy profilaktycznej i terapeutycznej „od kuchni”. Stwarza również możliwość zaprezentowania swoich atutów i uzdolnień co jest pierwszym krokiem w kierunku zdobycia atrakcyjnej i satysfakcjonującej pracy.

Kontakt

mail: wolontariat@mrowisko.org.pl
tel: 500 346 680