Staże kliniczne

Istnieje możliwość zrealizowania 150 godzin bezpłatnego stażu w jednym z wybranych ośrodków, przed rozpoczęciem stażu należy odbyć miesięczny wolontariat, w celu zdobycia wystarczającej ilości wiedzy na temat danego miejsca oraz sprawdzenia swoich umiejętności i chęci.

Po odbyciu miesięcznego wolontariatu należy przesłać mailem list motywacyjny oraz swoje CV.

W trakcie trwania stażu należy wypełniać kartę czasu stażu oraz pełnic obowiązki stażysty przedstawione na rozmowie.

Osoba do kontaktu: Alicja Straszyńska
Tel: 500 346 680
mail: wolontariat@mrowisko.org.pl