Szkolenia


Realizator:

Zespół Szkoleniowy

Ośrodka Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej

Placówka jest zarejestrowanym  Niepublicznym Zakładem Kształcenia Nauczycieli. 

 


Szkoła Animatorów Profilaktyki

 

Szkolenie umożliwia uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych i jest przeznaczone dla osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą lub zamierzają taka pracę podjąć w najbliższej przyszłości. 

 

więcej >>>

 


Podniesienie poziomu wiedzy wśród personelu medycznego i służb mundurowych
dot. leczenia, terapii i redukcji szkód wśród osób uzależnionych od narkotyków 

 

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom wywodzącym się ze specyficznych grup zawodowych  podniesienie kwalifikacji oraz rozszerzenie własnych kompetencji i umiejętności w kontakcie z klientem uzależnionym lub nadużywającym środków psychoaktywnych.

 

więcej >>>

 


Szkolenia Rad Pedagogicznych i Rodziców

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych i Rodziców w zależności od potrzeb i możliwości szkoły mogą być realizowane w formie wykładów lub warsztatów i treningów. Temat, zakres oraz forma proponowanych zajęć ustalana jest za każdym razem indywidualnie z przedstawicielem szkoły.

 

więcej >>>

 


Konstruowanie i realizacja Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

Współpraca w zależności od możliwości i zapotrzebowania Gminy może mieć charakter jednorazowego szkolenia urzędników (lub komisji) odpowiedzialnych realizację tego obszaru zadań gminy, lub też stałej współpracy.

 

więcej >>>

 

© Copyright TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ MROWISKO 2011 / Projekt i Wykonanie: STUDIO VISION DESIGN