Warsztaty dla rodziców

Warsztaty dla rodziców

Oferujemy zajęcia dla rodziców dotyczące:
- specyfiki okresu dorastania
- zagrożeń związanych z podejmowaniem przez młodzież zachowań ryzykownych oraz rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych
- sposobów wspierania dziecka i budowania relacji z nim

Zajęcia mogą mieć charakter wykładowy lub warsztatowy zależnie od możliwości i potrzeb szkoły lub placówki. Są prowadzone przez wykwalifikowanych realizatorów mających doświadczenie w pracy profilaktycznej i terapeutycznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora działań warsztatowych Aleksandry Chrupek
Nr tel. 693 299 252
e- mail: aleksandra.chrupek@mrowisko.org.pl

Program Wzmacniania Rodziny

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”
zaprasza rodziny z dziećmi (10-14 lat) do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach Programu Wzmacniania Rodziny. KOLEJNA EDYCJA RUSZA WE WRZEŚNIU 2019 ROKU. ZAPISZ SIĘ JUŻ DZISIAJ.

Program prowadzony jest przez nas od 2012 roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko rodziców, ale również dzieci.
Polska adaptacja programu powstała na bazie amerykańskiego programu
opracowanego na Uniwersytecie w Utah. W Polsce realizowany jest od 2008 roku.

Rodzic podczas spotkań dowie się:
-jak wspierać swoje dziecko,
-jak budować z nim relacje,
-jak stawiać mu granice,
-jak efektywnie wyciągać konsekwencje,
-jak ochronić dziecko przed używaniem substancji psychoaktywnych.

Dziecko nauczy się:
-stawiać i realizować swoje cele i marzenia,
-przestrzegać zasad,
-radzić sobie z presją rówieśniczą,
-radzić sobie ze stresem.

Dla kogo?
Dla wszystkich rodzin z dziećmi w wieku 10-14 lat, które chcą wzmocnić swoje wzajemne relacje.

Kiedy?
Zazwyczaj zajęcia zaczynają się w połowie września i odbywają się jeden dzień w tygodniu w godz. 17-19

Kto? Spotkania są prowadzone przez psychologów i pedagogów posiadających uprawnienia edukatora rodzinnego.

Gdzie? W tym roku dzięki życzliwości ISE (Inkubator Sąsiedzkiej Energii) oraz w ramach dobrej współpracy na rzecz mieszkańców społeczności lokalnej
wyczekiwany Program Wzmacniania Rodziny w tej edycji odbędzie się w przytulnych pomieszczeniach Inkubatora Sąsiedzkiej Energii
ul. Reduta Wyskok 2 Gdańsk- Dolne Miasto.

O programie:
Składa się z 7 dwugodzinnych spotkań, prowadzonych metodą warsztatową.
Zajęcia dla rodziców i młodzieży odbywają się równolegle w tym samym czasie, w osobnych salach.
Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w tzw. sesji rodzinnej.
Podczas spotkań wykorzystywany jest edukacyjny materiał filmowy,
który pozwala krok po kroku na kolejnych zajęciach poznać mechanizmy, metody i formy rozwiązywania problemów.
Pokazywane są typowe sytuacje rodzinne i towarzyskie, które mają miejsce w życiu
zarówno na poziomie rodziny, szkoły, jak i środowiska rówieśniczego.
Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymują materiały edukacyjne, nad którymi mogą pracować w domu, doskonaląc nabyte umiejętności.
Nieocenionym i najważniejszym elementem programu jest wspólna praca rodziców i dzieci poprzez gry i zabawy oraz kierowaną dyskusję.
To czas wspólnej refleksji, wzruszeń i radości.

Zapisy, informacje
Koordynatorka programu Inga Krupska
tel. 500-476-818
e-mail- inga.krupska@mrowisko.org.pl
www.mrowisko.org.pl

Zajęcia są bezpłatne, finansowane ze środków Miasta Gdańska