Warsztaty dla uczniów

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

Prowadzimy warsztaty dla uczniów na poziomie profilaktyki uniwersalnej mające na celu ograniczenie liczby podejmowanych przez młodzież zachowań ryzykownych.

Tematyka zajęć dotyczy między innymi:

  • uzależnień chemicznych
  • uzależnieni behawioralnych
  • przemocy i agresji
  • umiejętności interpersonalnych
  • radzenia sobie ze stresem
  • istnieje możliwość przygotowania pojedynczych zajęć lub całego cyklu na temat dostosowany do potrzeb danej szkoły lub klasy

 

Realizatorami zajęć są psycholodzy i pedagodzy, specjaliści terapii uzależnień oraz animatorzy profilaktyki na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień.

Warsztaty są prowadzone metodami aktywizującymi grupę z wykorzystaniem min. moderacji wizualnej, dyskusji, burzy mózgów oraz quizu.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora działań warsztatowych Aleksandry Chrupek

Nr tel. 693 299 252

e- mail: aleksandra.chrupek@mrowisko.org.pl