Wesprzyj nas

Nasze działania i programy
skierowane są do:

DIALOG MOTYWUJĄCY DLA ZAAWANSOWANYCH

Streszczenie

Dialog motywujący dla zaawansowanych
Szkolenie zawansowane stanowi ugruntowanie i rozwijanie wiedzy i umiejętności poprzez analizę pracy własnej, innych uczestników oraz uzyskiwanie informacji zwrotnych od trenerów o wysokich umiejętnościach i kwalifikacjach jeśli chodzi o DM. Pomocne w rozwijaniu umiejętność motywujących jest korzystanie ze skal umiejętności – szczególnie skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity) wykorzystywaną szeroko przez MINT.

Po co?

Istotą skuteczności szkolenia z DM jest warsztatowy charakter zajęć, który na kolejnych etapach szkolenia zawiera coraz więcej elementów superwizyjnych – uczestnicy mogą przyglądać się własnej pracy z klientami w kontekście omawianych podczas warsztatu zagadnień (np. podstawowych umiejętności DM). Stąd podczas szkolenia ważną rolę odgrywają scenki, odsłuchiwanie nagrań, wzajemne udzielanie sobie informacji zwrotnych w duchu DM.

Gdzie?

Placówka wsparcia dziennego „Mrowisko – Centrum Reduta”

ul. Królikarnia 13
Gdańsk, Dolne Miasto

Więcej szczegółów oraz zgłoszenia?
kaja.medowska@mrowisko.org.pl

Opanowanie umiejętności motywujących odbywa się poprzez systematyczną pracę i wymaga nie tylko aktywnego udziału w zajęciach warsztatowych ale też pracy własnej pomiędzy sesjami (w tym przygotowywania nagrań z pracy własnej).

SZKOLENIE

Szkolenie realizowane jest w formie 4 sesji warsztatowo/superwizyjny – każda z nich trwa 20 godzin.

Zawartość merytoryczna sesji obejmuje za każdym razem 5 godzin wprowadzających nowe zagadnienie oraz 15 godzin superwizji grupowej.

Tematyka poszczególnych sesji obejmuje następujące tematy:

I – przypomnienie podstaw DM – Duch, zasady, mikroumiejętności
II – praca z oporem, dysonansem w relacji klient-praktyk
III – cztery procesy DM
IV – zastosowanie skali MITI

– dla kogo?

Odbiorcami tego modułu są osoby posiadające praktyczne doświadczenie w pracy terapeutycznej lub profilaktycznej oraz ukończony podstawowy kurs z Dialogu Motywującego.

– kiedy?

I sesja- 20,21 marzec 2021
II sesja- 24,25 kwiecień 2021
III sesja – 21,22 maja 2021
IV sesja – 26-27 czerwiec 2021

ZGŁOSZENIA

1. Zainteresowani proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
https://docs.google.com/forms/d/1k0hd6Ymh9BwT_O-HOGxCFlc6gfArV9BM-LC38-n0i5g/edit?usp=sharing

do dn. 08.03.2021 ( proszę skopiować link do przeglądarki, wypełnić formularz i kliknąć „Wyślij”)

2. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zaproszone zostaną drogą mailową.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem szkolenia.
https://drive.google.com/file/d/1ZeO4crPEp_EykfSp84iHWFUBJBLxPwjZ/view?usp=sharing

Jak dojechać

Skip to content