NAWIĄZKI

Nasze działania i programy
skierowane są do:

DOROŚLI

Poradnictwo rodzinne

Rodzice dzieci uczęszczających do naszych placówek objęci są również poradnictwem rodzinnym. Zapraszamy do kontaktu z placówką wsparcia dziennego.

Poradnia Terapii Uzależnień

To miejsce gdzie udzielana jest pomoc osobom zażywającym różnego rodzaju substancje psychoaktywne, ich rodzinom i bliskim. Przyjmujemy również osoby dotknięte problemem hazardu i innymi uzależnieniami behawioralnymi (od gier komputerowych, Internetu, nowych technologii, pracy, zakupów, seksu, pornografii, jedzenia, etc).

Wolontariat

To rozwój i radość dla Ciebie i wsparcie dla nas.

Chcesz realizować się w pracy wolontaryjnej? Chcesz stać się częścią naszej organizacji?

Skip to content