NAWIĄZKI

Nasze działania i programy
skierowane są do:

O NAS

MISJA &
HISTORIA

Zaczynaliśmy w 1993 roku w Matarni, wtedy peryferynej dzielnicy Gdańska na terenie ośrodka MONAR. W tym czasie doświadczeń w obszarze profilaktyki uzależnień było niewiele, a organizacji pozarządowych może kilkanaście – Towarzystwo KUŹNIA, Stowarzyszenie KARAN, MONAR, Agencja A-D, Towarzystwo POWRÓTzU, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Powiślańska Fundacja Społeczna i pewnie jeszcze kilka.

MROWISKO dość szybko zaistniało solidnymi i nowatorskimi projektami. Już w swoim pierwszym programie podkreślaliśmy konieczność oddziaływań systemowych i przedstawiliśmy propozycję – od pracy ulicznej, przez szkołę aż po środowisko lokalne i rodzinę.

Jako pierwsi uruchomiliśmy (wzorowany na niemieckim projekcie) program KONTAKT BUS , który do dziś pracuje na ulicach Gdańska wzbogacony o bliźniaczy STREET BUS. Bardzo szybko powstały Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO – jako pierwszy GLANIK (w dawnym Żaku, obecnie siedziba Rady Miasta Gdańska), potem w Brzeźnie, Gdyni, Tczewie, Gniewie – w szczytowym okresie było tych ośrodków MROWISKA 17 a wakacyjną opieką obejmowaliśmy ponad 1500 młodych osób.

Skoro o wakacjach mowa, koniecznie trzeba wspomnieć o Młodzieżowych Warsztatach Artystycznych „Odnaleźć Siebie” organizowanych wspólnie z ośrodkiem MONAR na terenie zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Matarni. Przez kilkanaście lat spośród prawie 2000 uczestniczek i uczestników uzbierała się całkiem pokaźna grupa osób, która dziś jest terapeutami, nauczycielami lub artystami, a która pierwsze doświadczenia zdobywała właśnie podczas warsztatów.

W trakcie roku szkolnego stały kontakt z młodzieżą utrzymywali również edukatorzy, absolwenci kultowej już dziś Szkoły Animatorów Profilaktyki (ponad 20 edycji, 500 wyszkolonych animatorów). Rocznie prowadziliśmy w szkołach po kilkaset spotkań z młodzieżą.

Tak szeroko prowadzona działalność natychmiast spowodowała konieczność profesjonalnej pomocy i w 1995 roku powstał w Sopocie Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny MROWISKO rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii jako placówka stażowa dla adeptów terapii dzieci i młodzieży. Ośrodek jako jeden z pierwszych wdrożył do realizacji nowoczesny program terapeutyczny CANDIS

Kompleksowy charakter działań MROWISKA wymaga stałej współpracy z innymi podmiotami społecznymi. Bardzo ważna okazała się dla nas współpraca z POLICJĄ, dzięki której jesteśmy w stanie efektywnie realizować program wczesnej interwencji FRED a także bliska relacja z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przy prowadzeniu działalności Centrów Aktywizacji i Integracji Społecznej MROWISKO a także realizacji Programu Wzmacniania Rodziny

Począwszy od 2009 roku MROWISKO otworzyło nową kartę w swojej historii. Wraz z uruchomieniem nowej placówki – Centrum REDUTA (a potem przeniesieniem GLANIKA do nowej siedziby) wkroczyliśmy w działania dotyczące rewitalizacji społecznej zdegradowanych obszarów Gdańska – Dolne Miasto i Wrzeszcz.

Staramy się stale zmieniać i unowocześniać by adekwatnie odpowiadać na społeczne potrzeby. Kiedyś MROWISKO koncentrowało się głównie wokół problemów uzależnień. Dziś prowadzimy cały szereg działań których podmiotem jest rodzina i lokalna społeczność mieszkańców.

Skip to content