Wesprzyj nas

Nasze działania i programy
skierowane są do:

RODZICE

Poradnictwo rodzinne

Rodzice dzieci uczęszczających do naszych placówek objęci są również poradnictwem rodzinnym. Zapraszamy do kontaktu z placówką wsparcia dziennego.

Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny

Stacjonarny ośrodek terapeutycznym dla młodzieży przejawiającej ryzykowne zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Dla osób w wieku 14-18 lat. Osoby z całej Polski. Nie jest wymagane skierowanie.

Poradnia Terapii Uzależnień

To miejsce gdzie udzielana jest pomoc osobom zażywającym różnego rodzaju substancje psychoaktywne, ich rodzinom i bliskim. Przyjmujemy również osoby dotknięte problemem hazardu i innymi uzależnieniami behawioralnymi (od gier komputerowych, Internetu, nowych technologii, pracy, zakupów, seksu, pornografii, jedzenia, etc).

Szkoła dla rodziców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

PROJEKT: Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy.

Projekt realizowany w okresie od 1.01.2020-31.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu:

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Centrum Reduta” prowadzone przez Towarzystwo profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”
ul. Królikarnia 13
80-744 Gdańsk
Telefon: 500-476-818

Dla kogo?

W projekcie weźmie udział 35 osób w wieku 11-18 lat wraz z rodzicami/ opiekunami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy zamieszkują teren objęty programem rewitalizacji.

Skip to content