Wesprzyj nas

Nasze działania i programy
skierowane są do:

SPECJALIŚCI

Szkoła Animatorów Profilaktyki

Specjalistyczne szkolenie dla wszystkich tych, którzy chcą się przygotować do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Program skupia się na rozwoju umiejętności w zakresie pracy z grupa, stosowania Dialogu Motywującego oraz narzędzi do przygotowania programów profilaktycznych.

Szkolenia dla służb mundurowych oraz personelu medycznego

Celem szkoleń dla służb mundurowych oraz personelu medycznego jest podniesienie poziomu wiedzy, oraz zwiększenie kompetencji i umiejętności w zakresie pracy z osobami używającymi środków psychoaktywnych.

Dialog motywujący dla zaawansowanych

Szkolenie zawansowane stanowi ugruntowanie i rozwijanie wiedzy i umiejętności poprzez analizę pracy własnej, innych uczestników oraz uzyskiwanie informacji zwrotnych od trenerów o wysokich umiejętnościach i kwalifikacjach jeśli chodzi o DM.

Skip to content