NAWIĄZKI

Nasze działania i programy
skierowane są do:

STREETBUS

Streszczenie

Program pracy ulicznej polegający na systematycznym działaniu streetworkerów w środowisku dzieci i młodzieży spędzających czas poza domem np. na podwórkach, w centrach handlowych, w trakcie imprez masowych itp.

Po co?

Naszym celem jest pomoc młodym osobom we wszechstronnym rozwoju, który często bywa utrudniony niezależnie od ich woli. Próbujemy skierować uwagę młodych oraz ich otoczenia społecznego na potencjał, jakim dysponują. Nasze działania mają na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego stylu życia, odkrywania swoich talentów, rozwijania ukrytych pasji.

Gdzie?

  • w przestrzeniach publicznych
  • parkach
  • centrach handlowych…

Jednym słowem:

Tam gdzie przebywa młodzież.

JAK DZIAŁMY?

Służą temu regularne spotkania oraz zorganizowane działania, jak:

  • wycieczki piesze i rowerowe,
  • spływy kajakowe,
    wyjścia do kina, teatru, na basen itp.

organizowane przez streetworkerów.

Ze względu na specyfikę pracy działamy w parach. Tworzymy kilkuosobowe grupy dzieci i młodzieży, z którymi spotykamy się regularnie w miejscach, w których najczęściej przebywają.

– dla kogo?

Młodzież od 12 roku życia

– kiedy?

Działania prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych

PROJEKT KURS NA DZIAŁANIE

Kurs na działanie to cykl warsztatów dla liderów młodzieżowych

Uczestnicy warsztatów wzmocnią swoje kompetencje społeczne, liderskie i obywatelskie.

To właśnie młodzież biorąca udział w warsztatach stanie się lokalnymi liderami, animatorami, organizatorami wsparcia dla swojej społeczności.

Uczestnicy zapoznają się z instytucjami i inicjatywami z Gdańska, które są dobrym przykładem wykorzystywania kompetencji, które rozwijają uczestnicy w trakcie projektu oraz nawiązanie sieci współpracy pomiędzy różnymi instytucjami.

Zajęcia będą odbywały się w grupie 10-15 osób w wieku 12-18 lat. Po rekrutacji odbędzie się seria sześciu dwudniowych warsztatów rozwijających kompetencje społeczne, liderskie i obywatelskie dla młodych liderów. 

Zajęcia realizowane będą na terenie placówek zlokalizowanych w Gdańsku.

Uczestnicy, po przeprowadzonych warsztatach, zrealizują w małych grupach 4 mini projekty na wytypowanych dzielnicach.

Grupy projektowe, w czasie tworzenia i realizacji swoich pomysłów, będą pod stałą opieką mentorską przez dwóch realizatorów: Marty Skorczyńskiej oraz Jakuba Marcfelda

Kurs na działanie realizowany jest w ramach projektu finansowanego przez Gminę Miasto Gdańsk Poniżej znajduje się link do wstępnego formularza zgłoszeniowego.

Uczestnik powinien uzupełnić razem z rodzicem/opiekunem prawnym.

Po wysłaniu formularza poinformujemy Państwa drogą mailową o uczestnictwie w kursie oraz przekażemy dalszą – niezbędną dokumentację m.in. zgodę w wersji papierowej oraz formularz RODO.

Inauguracyjne spotkanie integracyjne odbędzie się 2 kwietnia w siedzibie TPŚ Mrowisko, Gdańsk, ul Królikarnia 13.

Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich terminach warsztatów.

LINK – ZGŁOSZENIE: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfvsfJIEG…/viewform

Ewentualne pytania przed wysyłaniem wstępnego formularza prosimy kierować pod adres: kursnadzialanie.gda@gmail.com lub pod numerem telefonu tel. 509 171 002 (TPŚ Mrowisko)

Skip to content