NAWIĄZKI

Nasze działania i programy
skierowane są do:

STUDENCI

Wolontariat

To rozwój i radość dla Ciebie i wsparcie dla nas.

Chcesz realizować się w pracy wolontaryjnej? Chcesz stać się częścią naszej organizacji?

Praktyki

Zapraszamy studentów/ studentki kierunków humanistycznych do odbywania praktyk studenckich w placówkach i programach TPŚ “Mrowisko”

Szkoła Animatorów Profilaktyki

Specjalistyczne szkolenie dla wszystkich tych, którzy chcą się przygotować do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

Program skupia się na rozwoju umiejętności w zakresie pracy z grupa, stosowania Dialogu Motywującego oraz narzędzi do przygotowania programów profilaktycznych.

Dialog motywujący dla zaawansowanych

Szkolenie zawansowane stanowi ugruntowanie i rozwijanie wiedzy i umiejętności poprzez analizę pracy własnej, innych uczestników oraz uzyskiwanie informacji zwrotnych od trenerów o wysokich umiejętnościach i kwalifikacjach jeśli chodzi o DM.

Skip to content