NAWIĄZKI

Nasze działania i programy
skierowane są do:

DZIAŁANIA WARSZTATOWE
TPŚ "MROWISKO"

Streszczenie

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” oferuje możliwość zorganizowania warsztatów profilaktycznych dla młodzieży.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Spotkania” dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Gdańska.

Po co?

Głównym celem spotkań z młodzieżą jest ograniczanie liczby zachowań ryzykownych, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz obniżenie wieku inicjacji związanej z powyższymi substancjami.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gdańska.

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatorki działań warsztatowych Joanny Ważny

tel. 696 030 997
e-mail: joanna.wazny@mrowisko.org.pl

REALIZUJEMY

Warsztaty realizowane są z wykorzystaniem metod aktywizujących grupę (takich jak dyskusja, burza mózgów, quiz) w oparciu o profilaktykę „pozytywną”, czyli skoncentrowaną na wzmacnianiu czynników chroniących, zwłaszcza tych związanych z promocją zdrowego trybu życia, sportu i rozwijania pasji.

REALIZATORZY

Realizatorami zajęć są pracownicy TPŚ „Mrowisko” z wykształceniem pedagogicznym lub psychologicznym.

Projekt „Spotkania” realizowany jest do 31 grudnia 2020 r.

ZAJĘCIA
ODPŁATNE

Ponadto istnieje możliwość przygotowania przez nas odpłatnie pojedynczych zajęć lub całego cyklu spotkań dla młodzieży lub rodziców, na inne tematy dostosowane do potrzeb danej szkoły i klasy.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Spotkania” 
dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Gdańska.

Skip to content