Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko

O nas

Towarzystwo „MROWISKO” jest organizacją pozarządową, założoną w 1993 roku przez grupę terapeutów. W roku 2009 uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej to nasz główny cel. Zajmujemy się  profilaktyką środowiskową, w szczególności profilaktyką uzależnień, a także promocją zdrowia i aktywności społecznej.

Nasze programy i placówki

Od początku istnienia organizacji dokładaliśmy starań, by nasze działania były spójne i wzajemnie się uzupełniały tworząc system, w którym każda osoba potrzebująca może otrzymać pomoc. Prowadzimy świetlice i ośrodki socjoterapeutyczne, edukujemy młodzież w szkołach, docieramy z ofertą profilaktyczną bezpośrednio do młodzieży, prowadzimy terapię zarówno w stacjonarnym ośrodku, jak i w Internecie.

Nasza oferta

Oferujemy specjalistyczną pomoc uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem i ich rodzinom. Ważnym elementem działań Towarzystwa „MROWISKO” są propozycje adresowane do osób pracujących na co dzień z młodzieżą. Są to specjalistyczne szkolenia nauczycieli, pedagogów, psychologów, policjantów i kuratorów. Towarzystwo oferuje także pomoc w tworzeniu Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wesprzyj naszą działalność!

Podaruj 1%.

Zobacz szczegóły

Sponsorzy

Partnerzy