Wesprzyj nas

Nasze działania i programy
skierowane są do:

SZKOLENIA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH ORAZ PERSONELU MEDYCZNEGO

Streszczenie

Celem szkoleń dla służb mundurowych oraz personelu medycznego jest podniesienie poziomu wiedzy, oraz zwiększenie kompetencji i umiejętności w zakresie pracy z osobami używającymi środków psychoaktywnych.

Poprzez cykl wykładów, treningów i warsztatów (w obszarze profilaktyki uzależnień, a także wczesnej interwencji, terapii i redukcji szkód), uczestnicy zapoznają się z problematyką używania środków psychoaktywnych.

Po co?

Program zakłada zróżnicowanie merytoryczne oraz godzinowe, w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców ( w zależności od charakteru wykonywanej pracy, dotychczasowych doświadczeń szkoleniowych etc.) Realizowane jest w formie szkoleń stacjonarnych oraz wyjazdowych.

Gdzie?

Placówka wsparcia dziennego „Mrowisko – Centrum Reduta”
ul. Królikarnia 13
Gdańsk, Dolne Miasto

Więcej szczegółów oraz zgłoszenia?
kaja.medowska@mrowisko.org.pl

Poniżej ramowy zakres tematyczny:

SZKOLENIA STACJONARNE

1. Skrócone (3 godziny dydaktyczne)

  • podstawowe informacje na temat używania środków psychoaktywnych

  • minimalna krótka interwencja

2. Podstawowe (6 godzin dydaktycznych)

  • używanie środków psychoaktywnych w wymiarze biologicznym, psychologicznym, duchowym i społecznym

  • formy oddziaływań w stosunku do osób używających narkotyków (profilaktyka, wczesna interwencja, terapia, postrehabilitacja, redukcja szkód)

  • specyfika zawodowa miejsca pracy w systemie oddziaływań pomocowych wobec osób uzależnionych lub nadużywających środków psychoaktywnych, osób ich bliskich, a także osób uczestniczących w problemach dotyczących zjawiska przemocy

3. Rozszerzone (15 godzin dydaktycznych)

Szkolenie obejmuje tematykę szkolenia podstawowego, oraz następujące zagadnienia:

  • interwencja jako szczególna procedura medyczna/terapeutyczna

  • transteoretyczny model zmiany /Prochaska&DiClemente

Szkolenia wyjazdowe

Realizowane w formie dwudniowego szkolenia, łącznie 20 godzin dydaktycznych.

Obejmuje treści szkolenia rozszerzonego, oraz następujące zagadnienia:

  • praca z jednostką – budowanie i umacnianie kontaktu

  • Dialog Motywujący – skuteczne narzędzie wprowadzania zmiany.

– dla kogo?

Funkcjonariusze służb mundurowych oraz personelu medycznego.
Uczestnicy są kierowani do udziału w szkoleniach przez swoich przełożonych. Można też zgłaszać zapotrzebowanie na przeprowadzenie szkoleń bezpośrednio do nas.

Harmonogram ustalany jest indywidualnie z przedstawicielami danej instytucji.

Jak dojechać

Skip to content