Wesprzyj nas

Nasze działania i programy
skierowane są do:

SZKOŁA ANIMATORÓW PROFILAKTYKI

Streszczenie

Specjalistyczne szkolenie dla wszystkich tych, którzy chcą się przygotować do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Program skupia się na rozwoju umiejętności w zakresie pracy z grupa, stosowania Dialogu Motywującego oraz narzędzi do przygotowania programów profilaktycznych.

Program jest finansowany z budżetu Miasta Gdańska

Po co?

Program obejmuje łącznie 140 godzin warsztatów, treningów, wykładów oraz 20 godzin superwizji i stanowi podstawę do efektywnej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu wydanego przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”

Gdzie?

Placówka wsparcia dziennego „Mrowisko – Centrum Reduta”
ul. Królikarnia 13
Gdańsk, Dolne Miasto

Więcej szczegółów oraz zgłoszenia?
kaja.medowska@mrowisko.org.pl

Osobom zainteresowanym Dialogiem Motywujący z pewnością satysfakcję przyniesie też informacja, że dzięki współpracy MROWISKA i PTDM część zajęć szkoleniowych SAP honorowana będzie przez PTDM w procedurze certyfikacji.

Program szkolenia podzielony jest na 8 bloków:

I blok

Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań.

Wykłady i warsztaty z tematu: Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań. Młodzież a substancje psychoaktywne, ramy teoretyczne profilaktyki, koncepcje i rodzaje działań profilaktycznych, poziomy oddziaływań profilaktycznych, ocena skuteczności działania, aspekty prawne W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

Praca nad sobą.

Wykłady i warsztaty z tematu: Praca nad sobą. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, umiejętności autoprezentacji, rozpoznawanie swoich możliwości i ograniczeń. Audyt personalny. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

II blok

Profilaktyka w praktyce.

Wykłady i warsztaty z tematu: Nowoczesna edukacja i informacja, praca uliczna, alternatywne działania profilaktyczne, etyka i standardy pracy profilaktycznej, przykłady skutecznych programów profilaktycznych, tworzenie programów profilaktycznych. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych

III blok

Psychologia rozwojowa okresu adolescencji

Wykłady i warsztaty z tematu: Cele i potrzeby rozwojowe nastolatka. Rola buntu w życiu adolescentów. Na czym opierać relacje z młodymi. Jakie znaczenie mają granice w życiu nastolatków i jakie ograniczenia mają dorośli. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych

IV blok

Praca z grupą.

Warsztaty i wykłady z tematu: Praca z grupą. Podstawy pracy grupowej, wskaźniki pracy grupy, interwencje grupowe, stadia rozwoju grupy, specyfika grup rówieśniczych, wykorzystanie grupy w pracy profilaktycznej i terapeutycznej. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

V blok

Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wykłady i warsztaty z tematu: Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ramy teoretyczne, specyfika procesu zmiany – model Prochasky i DiClemente, jak pracować z młodą osobą niezmotywowaną do zmiany, zastosowanie szczegółowych metod Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VI blok

Praca profilaktyczna w kontakcie indywidualnym.

Wykłady i warsztaty z tematu: Nowoczesna edukacja i informacja, praca uliczna, alternatywne działania profilaktyczne, etyka i standardy pracy profilaktycznej, przykłady skutecznych programów profilaktycznych, tworzenie programów profilaktycznych. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VII blok

Praca z rodziną.

Po dwa dni dla każdej z grup. Wykłady i warsztaty z tematu: Angażowanie rodziców/opiekunów jako nieodłączny element interwencji wobec nastolatka. Wspieranie rodziny w radzeniu sobie z sytuacjami ryzykownymi dotyczącymi okresu dorastania. Rodzina jako źródło czynników chroniących i czynników ryzyka. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VIII blok

Superwizja

Zajęcia superwizyjne w oparciu o zadanie superwizyjne (podane na pierwszych zajęciach). Zakończenie szkolenia. Uroczyste zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

– dla kogo?
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców, animatorów, trenerów, opiekunów i innych osób zatrudnionych w gdańskich placówkach realizujących programy profilaktyki selektywnej i wskazującej.

– kiedy?

Szkolenie realizowane będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

I blok 06-07.04;

II blok 20-21.04;

III blok 18-19.05;

IV blok 08-09.06;

V blok 28-29.09;

VI blok 19-20.10;

VII blok 23-24.11;

VIII blok 14-15.12

– ZGŁOSZENIA

Do udziału w szkoleniu można się zgłaszać za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx2cqFrU5mODstoOxKoRvl6JXgSFQC1eS45oZ-xAgwBCQtFQ/viewform?usp=sharing

Jak dojechać

Skip to content