Wesprzyj nas

Nasze działania i programy
skierowane są do:

MŁODZIEŻ

Placówki wsparcia dziennego

Miejsca gdzie młodzież w wieku 7-18 lat może spędzić czas po szkole w sposób konstruktywny. To tu wspieramy, rozwijamy pasję .Posiadamy ciekawą ofertę zajęć.
Poznaj szczegóły

Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny

Stacjonarny ośrodek terapeutycznym dla młodzieży przejawiającej ryzykowne zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Dla osób w wieku 14-18 lat. Osoby z całej Polski. Nie jest wymagane skierowanie.

Poradnia Terapii Uzależnień

To miejsce gdzie udzielana jest pomoc osobom zażywającym różnego rodzaju substancje psychoaktywne, ich rodzinom i bliskim. Przyjmujemy również osoby dotknięte problemem hazardu i innymi uzależnieniami behawioralnymi (od gier komputerowych, Internetu, nowych technologii, pracy, zakupów, seksu, pornografii, jedzenia, etc).

Warsztaty TPŚ Mrowisko

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Spotkania” dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Gdańska. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gdańska.

Program Fred Goes Net

Program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. Program nie jest przeznaczony dla osób używających heroiny lub uzależnionych od narkotyków. Program ma formę krótkich warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego.

Street Working

Program pracy ulicznej polegający na systematycznym działaniu streetworkerów w środowisku dzieci i młodzieży spędzających czas poza domem np. na podwórkach, w centrach handlowych, w trakcie imprez masowych itp.

Skip to content