NAWIĄZKI

Nasze działania i programy
skierowane są do:

WOLONTARIAT

Szukamy osób

 • pełnoletnich, mających doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem bądź chcących takie doświadczenie nabyć

 • mogących udzielać korepetycji z różnych przedmiotów

 • chętnych do podzielenia się swoimi zainteresowaniami w formie warsztatowej bądź innej; jesteśmy otwarci na kontakt z nowymi propozycjami I pomysłami

 • wrażliwych na los drugiego człowieka

 • mających poczucie odpowiedzialności

Szczególnie zapraszamy studentów/absolwentów nauk społecznych (pedagogika, psychologia, praca socjalna itp.)

Kontakt

Koordynatorka wolontariatu: Joanna Ołdakowska

mail: wolontariat@mrowisko.org.pl

tel.: 500 346 680

Godz. 13.00-19.00 od poniedziałku do piątku

CO OFERUJEMY?

 1. Wolontariat skierowany na pracę z dziećmi I młodzieżą w kontakcie indywidualnym (lekcje) oraz z grupą

 2. Wsparcie opiekuna oraz koordynatora wolontariatu

 3. Szkolenia wstępne

 4. Szkolenia wspierające oraz rozwijające kompetencje I umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi I młodzieżą

 5. Możliwość pracy z doświadczoną kadrą, wśród życzliwych I zaangażowanych ludzi

CO OTRZYMASZ W ZAMIAN?

 1. Doświadczenie niezbędne na rynku pracy
 2. Zaświadczenie o odbytym wolontariacie
 3. Referencje
 4. Nowych znajomych, satysfakcję I radość ze wspólnych działań 🙂
 5.  

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

 1. Skontaktuj się z koordynatorką wolontariatu TPŚ “Mrowisko”.
 2. Umów się na spotkanie.
 3. Ukończ szkolenia wstępne (BHP oraz Polityka ds. Przeciwdziałania przemocy).
 4. Dostarcz aktualne oświadczenie o niekaralności pobrane w punkcie informacyjnym KRK w sądzie.
 5. Podpisz umowę.

Jesteś wolontariuszem TPŚ “Mrowisko” 🙂 Możesz działać!

 1.  

Ważne: Zespół złożony z koordynatorki wolontariatu oraz wyznaczonych osób z danej placówki podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu zgłaszającej się osoby na stanowisko wolontariusza.

GDZIE MOŻNA ODBYWAĆ WOLONTARIAT?

Klub Młodzieżowy Centrum Reduta

ul. Królikarnia 13

80-744 Gdańsk

Świetlica Glanik

ul. Waryńskiego 45

80- 436 Gdańsk

Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny

Al. Niepodległości 817A

81-850 Sopot

Program Streetbus realizowany w czterech dzielnicach Gdańska

Skip to content