Wesprzyj nas

Nasze działania i programy
skierowane są do:

Komunikacja z uczniem i klasą - jak skutecznie wspierać uczniów w kryzysie 2024-2026

Streszczenie

Cykl szkoleń skierowanych do osób zatrudnionych w gdańskich placówach oświatowych.

Program jest kontynuacją pilotażowego cyklu szkoleń skierowanych pracowni_ gdańskich szkół realizowanego w 2023r., który jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży

Program szkoleń obejmuje szereg umiejętności, które w sposób bezpośredni wpływać będą na to jak nauczycieli będą budować relacje z uczniem oraz grupą klasową.

Uczestnicy/czki pilotażu wskazali/ły, że efekty zmian były przez nich doświadczane od razu.

Po co?

Szkoła jako miejsce, w którym młodzi spędzają znaczną część dnia może odgrywać znaczącą rolę w budowaniu ich poczucia bezpieczeństwa. W szczególności, że samotność wskazywana jest jako czynnik ryzyka zachowań ryzykownych oraz kryzysu psychicznego w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Zdobyte podczas szkolenia umiejętności bezpośrednio wpływają na zmianę w sposobie komunikacji z młodymi i ich rodzinami co owocuje wzajemnych zrozumieniem i lepszą współpracą.

Dla kogo?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zatrudnione w gdańskich placówkach oświatowych.

TEMATY SZKOLEŃ WRAZ Z TERMINAMI

W ramach programu realizowane będą 4 moduły tematyczne przedstawione poniżej. Na każde z modułów obowiązują oddzielne zapisy.
Szkolenia są dwudniowe (18 godzin dydaktycznych), każde odbywa się 8.15-15.15.

I moduł: Dialog Motywujący w pracy z uczniem i klasą

– Duch i zasady Dialogu Motywującego
– Mikronarzędzia Dialogu Motywującego w budowaniu konstruktywnej relacji z uczniem oraz wzmacnianiu jego sprawczości
– Pytania otwierające – źródło wiedzy o zasobach i motywacji ucznia/klasy
– Stosowanie odzwierciedleni i podsumowań w procesie ukierunkowywania
– Dowartościowania złożone i proste w procesie wzrostu i rozwoju ucznia

Terminy:

25-26.03.2024

11-12.04.2024

13-14.05.2024

03-04.10.2024

10-11.10.2024

07-08.11.2024

II moduł: Proces grupy jako szansa na zbudowanie bezpiecznej klasą

(warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze ukończenie minimum 18-to godzinnego szkolenia z zakresu stosowania Dialogu Motywującego)

-Klasa jako grupa oraz społeczność
-Nauczyciel jako uczestnik i lider społeczności
-fazy procesu grupowego
-rola prowadzącego na poszczególnych etapach pracy grupy
-„trudny uczestnik” i „trudne zjawiska” jako stałe elementy pracy z grupą

Terminy:

08-09.04.2024

09-10.05.2024

27-28.05.2024

28-29.11.2024

III moduł: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży jako sposób na zadbanie o ważne potrzeby

(warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze ukończenie minimum 18-to godzinnego szkolenia z zakresu stosowania Dialogu Motywującego)

-rozwój nastolatka jako naturalny kryzys
-kiedy zachowania rozwojowe zachowania ryzykowne stają się „problemem”
-samotność młodych jako czynnik zagrożenia
-kiedy szukać pomocy na zewnątrz w pracy z nastolatkiem

Terminy:

18-19.04.2024

17-18.10.2024

IV moduł: Kontakt z rodzicami – jak budować dobrą relację z rodzicem

(warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze ukończenie minimum 18-to godzinnego szkolenia z zakresu stosowania Dialogu Motywującego)

-rodzic jako sojusznik
-angażowanie rodzica we współpracę ze szkołą
-jak lepiej rozumieć rodzica czyli nasze nastawienie jako wstęp do relacji

Terminy:

06-07.06.2024

05-06.12.2024

TRENERZY

Szkolenia realizowane będą w 15-20 osobowych grupach. Każde szkolenie prowadzone będzie przez dwóch trenerów.

Aleksandra Chrupek
Kaja Medowska
Zygmunt Medowski
Robert Rejniak
Grzegorz Kędzioł

MIEJSCE SZKOLENIA I KONTAKT

Szkolenie odbywać się będzie w Centrum Dolna Brama w Gdańsku przy ul. Dolna Brama 8.

Kontakt z koordynatorką:
e-mail: kaja.medowska@mrowisko.org.pl
tel.: 608 776 108

Kontakt w poniedziałki, czwartki oraz piątki w godz. 9.00-15.00

PROGRAM FINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Skip to content