Wesprzyj nas

Nasze działania i programy
skierowane są do:

FRED GOES NET

Streszczenie

Program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów.

Program nie jest przeznaczony dla osób używających heroiny lub uzależnionych od narkotyków.

Program ma formę krótkich warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego

Po co?

Program składa się z rozmowy wstępnej, 8- godzinnych zajęć przeznaczonych dla małych grup (5-12 osób).

Jego celem jest pogłębienie wiedzy uczestników programu na temat zdrowotnych, społecznych i prawnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych, zmiany postaw, wiedzy na temat miejsc pomocy.

Udział w programie jest bezpłatny.

Gdzie?

Projekt realizowany jest w dwóch lokalizacjach:

1. Ośrodek Terapeutyczny „Mrowisko” w Sopocie
Al. Niepodległości 817A

2. Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Centrum Reduta” w Gdańsku
ul. Królikarnia 13, Gdańsk

Zgłoszenie pod numerem telefonu:
500 476 800

DLA KOGO?

Młodzież w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze)

Program nie jest skierowany do osób uzależnionych.

KIEDY?

Rekrutacja do programu jest stała.

Terminy rozmów wstępnym ustalane są indywidualnie z uczestnikami.

Program finansowany jest ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Skip to content