1. Po wejściu na naszą stronę, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google. 2. Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach. 3. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. 4 .Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań. 5 .W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. 6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, może to spowodować, że nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych na naszej stronie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

HAZARD, INTERNET, AUTOMATY, GRY KOMPUTEROWE…

Potrzebujesz pomocy? Nie czekaj - dzwoń!

(58) 55 02 669 lub 505 165 924

Dowiedz się więcej

Sprawdź co u nas słychać

Zapraszamy do naszej galerii!

Zobacz nasze zdjęcia

FRED

Skuteczny program interwencyjny dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami, alkoholem i tytoniem

Poznaj szczegóły

Zapraszamy do "Centrum Reduta"

Nowy nabór dla młodzieży w wieku 12-18 lat. Od września zapraszamy w godzinach 13-19. Czekamy również na sąsiadów, którzy w miłej, ogrodowej przestrzeni chcą wspólnie spędzić czas.

Szczegóły tutaj

CANDIS - nowy program dla osób uzależnionych od marihuany

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń (58) 55 02 669.

Zobacz więcej

  • Cierpisz z powodu zaburzeń odżywiania - anoreksji, bulimii?
  • Nadmiernie korzystasz z solarium?
  • Korzystanie z siłowni stało się dla Ciebie nałogiem?
  • Masz problem z innym nałogowym zachowaniem?
  • Chcesz pomóc bliskiej Ci osobie i nie wiesz jak to zrobić?

Zadzwoń i umów się na spotkanie: (58) 550 26 69

Zobacz więcej

Charityapps

Regulamin imprezy

POBIERZ TUTAJ

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA DANCEHALL I HIP HOP MIASTO RYTMU

ORGANIZATORZY : Mrowisko we współpracy z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień
TERMIN: 8 LISTOPADA 2014 r
MIEJSCE: Stocznia Gdańska hala B90

 

Kategorie wiekowe : 
- dancehall solo do 16 lat

-dancehall solo powyżej 16 lat

-hip hop solo do 16 lat

-hip hop solo pow.16 lat

-dancehall formacje

-hip hop formacje

 

1.Turniej zostanie przeprowadzony poprzez eliminacje I, eliminacje II, półfinały i finały (top 4).

2. Eliminacje I będą odbywały się na zasadzie prezentacji uczestników do muzyki Organizatora. Czas prezentacji

do 40 sek. Z pośród uczestników eliminacji I sędziowie wybiorą 16 zawodników do kolejnego etapu - półfinałów.

3. Eliminacje II będą odbywały się w systemie pucharowych walk 1vs. 1. Weźmie w nich udział 16 uczestników.

4.Obowiązuje zasada po 2 „wyjścia” na zawodnika do muzyki Organizatora. Każde „wyjście” trwa do 40 sekund. W przypadku

dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu walk 1vs. 1 na system eliminacyjny.

5. Półfinały będą odbywały się w formie bitw tanecznych w systemie 1vs.1. W półfinałach weźmie udział 8 uczestników,

którzy wygrali swoje bitwy w poprzednim etapie. W półfinale obowiązuje zasada po 2 „wyjścia” na zawodnika do muzyki organizatora.

6.Etap „Finałów” będzie rozgrywany w formie bitew tanecznych w systemie 1vs.1.

7. Uczestnicy dwóch bitew zostaną dobrani losowo. Zwycięzcy stoczą bitwę o I miejsce. W Etapie Finałów

obowiązuje zasada po 2 „wyjścia” na zawodnika do muzyki Organizatora..

8. Turniej oceniać będą sędziowie zaproszeni przez Organizatora. Skład sędziowski oraz jego decyzje są niepodważalne

9. Eliminacje i półfinały i finały będą oceniane przez jury w składzie 3 sędziów oddzielnie w kategorii hip hop i dancehall

10. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika lub uczestników w przypadku ich niestosownego

zachowania w stosunku do sędziów, przedstawicieli Organizatora lub pozostałych uczestników Turnieju.

 

11. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie Turnieju.

 

12.Formacje taneczne w eliminacjach tańczą do muzyki własnej przedstawiając swoje show casey przechodzą 8 lub 4 gr

13.Walki taneczne w półfinale po 2 wyjścia po 1,5 min,w finale 2 wyjścia po 2 min do muzyki organizatora.

 

14.Obowiązuje zakaz wpuszczania na teren Imprezy osób nieposiadających: biletu, karnetu lub innego

dokumentu uprawniającego do przebywania na terenie Imprezy.

15. Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania przez osoby w niej uczestniczące:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych,

materiałów pożarowo niebezpiecznych, 2

b) napojów alkoholowych,

c) środków odurzających lub substancji psychotropowych,

d) wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych lub puszkach metalowych,

e) innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi,.

16Organizator Imprezy nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy

jest zabronione, w związku z czym osoby posiadające te przedmioty nie zostaną wpuszczone na Teren Imprezy.

17.Klub B90 zapewnia ochronę ,bezpieczeństwo i porządek podczas turnieju

 

18. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń i komunikatów służb porządkowych

i pracowników Organizatora Imprezy.

19. Służby porządkowe Organizatora Imprezy są obowiązane odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania

na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,

psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) posiadającym przedmioty wymienione w pkt.11,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym,

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

d) odmawiającym poddania się czynnościom , o których mowa w pkt. 16,

e) usunąć z miejsca przeprowadzenia Imprezy osoby, które swoim zachowaniem

zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Imprezy lub regulaminem

terenu.

20. Służby porządkowe Organizatora Imprezy są uprawnione do:

a) sprawdzania uprawnień do przybywania na Imprezie,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają

przedmioty wym. w pkt. 11,

d)stwierdzania uprawnień osób do przybywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień

 

– wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie

z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia

lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,

g) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku

zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę.

21. Uczestnicy Imprezy, którzy nie mają ukończonych 18 lat uczestniczą w Imprezie na wyłączną

odpowiedzialność osób, którzy sprawują nad nimi opiekę prawną.

22. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że: ich wizerunek może zostać utrwalony

poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju

zapisu, a także na: transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek

materiale przedstawiającym Imprezę.

23. Organizator Imprezy może utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy

Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora Imprezy oraz partnerów Organizatora Imprezy.

24. Organizator Imprezy zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Imprezy.

© Copyright TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ MROWISKO 2011 / Projekt i Wykonanie: STUDIO VISION DESIGN