Kontakt

Z którą placówką się kontaktować?

W sprawach ogólnych dotyczących Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko", prosimy o kontakt z naszym biurem w Gdańsku przy ul. Reduta Wyskok 9. e- mail: biuro@mrowisko.org.pl W sprawach dotyczących poszczególnych jednostek, prosimy o kontakt z nimi.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie pod firmą: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-298) przy ulicy Agrarnej 2 (zwane dalej „Stowarzyszeniem”). Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mrowisko.org.pl lub pisemnie pod adresem: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”, ul. Reduta Wyskok 9, 80-741 Gdańsk. W Stowarzyszeniu został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mrowisko.org.pl lub pisemnie pod adresem: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”, ul. Reduta Wyskok 9, 80-741 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia, polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Stowarzyszenia oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Stowarzyszenia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do obsługi Pani/Pana zgłoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, rozpatrzenie zgłoszenia nie będzie możliwe.

Adres email (wymagane)

Wpisz pytanie lub opisz swój problem

 

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "MROWISKO"

Biuro:

ul.Reduta Wyskok 9,
80-840 Gdańsk

tel.: 58  550 26 69

e-mail: biuro@mrowisko.org.pl

Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny "Mrowisko" w Sopocie

Biuro:

Al. Niepodległości 817a,
81-850 Sopot

tel./ fax: 0 58 550 26 69

Poradnia:

tel./fax: 58 550 26 69,
kom.: 505 165 924,
e-mail: poradnia@mrowisko.org.pl

Ośrodek stacjonarny:

kom.: 508 352 257,
e-mail: mot@mrowisko.org.pl,
www.motsopot.org

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej "Mrowisko" - Centrum Reduta/Projekt zDolne Miasto

Biuro:

Ul. Reduta Wyskok 9,
80-746 Gdańsk

tel. 509 171 002 ( w godz. 12-19)

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej "Mrowisko" - Glanik

Biuro:

Ul. Waryńskiego 45,
80-436 Gdańsk

tel. 500 346 680 ( w godz. 13-19)