Wolontariat

Zapraszamy na wolontariat w Mrowisku!

Wolontariuszem może zostać każda osoba powyżej 18 roku, która wyrazi taka wolę i podpisze z Towarzystwem porozumienie. Porozumienie zawarte pomiędzy Wolontariuszem a Towarzystwem „MROWISKO” określa wzajemne prawa i obowiązki, przede wszystkim czas trwania wolontariatu i jego zakres.

Dobrze mieć świadomość swoich możliwości i oczekiwań.

Co TY możesz zaproponować?

Chciałabyś/ chciałbyś zrealizować swój pomysł, zdobyć doświadczenie, podzielić się pasją, pomóc dzieciom młodzieży w nauce, spędzić z nami czas. Jesteśmy otwarci na kontakt z nowymi ludźmi, pomysłami, propozycjami.

Czego oczekujesz od nas?

Oferujemy udział w imprezach okolicznościowych, szkoleniach rozwojowych, warsztatach integracyjnych, zebraniach wolontariuszy itp. Warto to określić jeszcze przed rozpoczęciem wolontariatu.

Zostając Wolontariuszem stajesz się jednocześnie pracownikiem Towarzystwa. Obowiązują Cię zatem wszystkie przepisy i regulaminy wewnętrzne, zapoznaj się z nimi.

We wszystkich placówkach „MROWISKA” obowiązuje całkowity zakaz posiadania i używania środków psychoaktywnych, łącznie z piciem alkoholu i paleniem papierosów. Jeżeli zażywasz leki psychoaktywne zgłoś to kierownikowi placówki.

Nie obiecuj za wiele innym ani sobie. Lepiej jeżeli Twoja pomoc będzie skromna ale pewna i trwała. W pracy z młodzieżą nie ma nic gorszego niż niespełnione obietnice.

Wolontariat możesz odbyć w:

Kontakt:

koordynatorka wolontariatu: Iga Erlichowska

mail: wolontariat@mrowisko.org.pl
tel.: 500 346 680 w godz. 12-19 od poniedziałku- do piątku