Wesprzyj nas

Nasze działania i programy
skierowane są do:

PORADNIA W SOPOCIE

Dla kogo?

Poradnia Terapii Uzależnień Mrowisko to miejsce gdzie udzielana jest pomoc osobom zażywającym różnego rodzaju substancje psychoaktywne, ich rodzinom i bliskim.

Zapewniamy dyskrecję, przyjazne warunki oraz profesjonalny zespół terapeutyczny z wieloletnim doświadczeniem.

Po co?

Nasza placówka jest zakładem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej w związku z czym spełnia wszelkie warunki do prowadzenia programu terapeutycznego z zakresu terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji odurzających.

WSZYSTKIE ŚWIADCZENIA SĄ BEZPŁATNE

Poradnia czynna jest od  poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 20.00.

Kiedy?

Poradnia czynna jest:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 9-20

Rejestracja i zgłoszenia:

 • od poniedziałku do piątku (9-17)
 • osobiście lub telefonicznie
 • tel. 58 550 26 69, kom. 505 165 924

O PORADNI

Poradnia Terapii Uzależnień Mrowisko to miejsce gdzie udzielana jest pomoc osobom zażywającym różnego rodzaju substancje psychoaktywne, ich rodzinom i bliskim.

Przyjmujemy również osoby dotknięte problemem hazardu i innymi uzależnieniami behawioralnymi (od gier komputerowych, Internetu, nowych technologii, pracy, zakupów, seksu, pornografii, jedzenia, etc).

Poradnia znajduje się w centrum Sopotu. Przystanek stacji PKP znajduje się w odległości 10 minut od placówki.

Nasza placówka jest zakładem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej w związku z czym spełnia wszelkie warunki do prowadzenia programu terapeutycznego z zakresu terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji odurzających. Działalność finansowana jest w ramach kontraktu z NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień – świadczenie usług w zakresie terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol.

Od wielu lat realizowany jest program CANDIS dla osób problemowo zażywających przetwory konopi indyjskich oraz program dla osób z uzależnieniem behawioralnym KOMPAKT, które finansuje Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

DLA KOGO?

W naszej poradni pomoc uzyskają:

 • osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków, uzależnień mieszanych z alkoholem)
 • osoby używające szkodliwie substancji psychoaktywnych (zagrożone uzależnieniem)
 • osoby uzależnione behawioralnie: od hazardu, gier komputerowych, Internetu, nowych technologii, pracy, zakupów, seksu, pornografii, jedzenia i innych zachowań kompulsywnych
 • osoby zobowiązane do podjęcia terapii z powodu uzależnienia od substancji odurzających na leczenie w drodze postępowania sądowego
 • rodziny i bliscy osób uzależnionych chcących skorzystać z pomocy, by móc poradzić sobie z uzależnieniem bliskiej osoby
 • osoby będące w trudnej, kryzysowej sytuacji życiowej, przeżywające problemy osobiste, rodzinne i wychowawcze związane z problemami uzależnienia od środków odurzających
 • osoby współuzależnione
 • absolwenci programów terapii uzależnień
 • młodzież zagrożona uzależnieniem od substancji odurzających

REJESTRACJA
I ZGŁOSZENIA

Pacjenci przyjmowani są po uprzedniej rejestracji i umawiani na konkretne godziny, stąd nie muszą czekać w długich kolejkach w poczekalni.

Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie pod poniższymi numerami: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

58 550 26 69
505 165 924

Przyjmujemy BEZPŁATNIE wszystkie osoby, dorosłych i młodzież (od 15 roku życia), bez względu na miejsce zamieszkania, substancję od której się uzależniły (za wyjątkiem uzależnienia od alkoholu) oraz fakt posiadania, bądź nie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (również osoby nieubezpieczone).

Nie są wymagane skierowania.

OSOBY
NIEPEŁNOLETNIE

W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH po zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym zapraszamy rodziców lub opiekunów prawnych na konsultacje.

Na udzielanie świadczeń osobie niepełnoletniej wymagamy zgody rodzica/opiekuna.

Zgodnie z polskim prawem leczenie osób uzależnionych jest DOBROWOLNE. Przepis ten nie dotyczy osób ubezwłasnowolnionych oraz skierowanych na leczenie w drodze postępowania sądowego.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia, zgodnie z art. 30 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, mogą zostać skierowane przez sąd rodzinny, na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub faktycznego opiekuna, na przymusowe leczenie i rehabilitację, okres ten jednak nie może być dłuższy niż 2 lata.

FORMY POMOCY

Porady diagnostyczne – procedura diagnostyczna przeprowadzana w toku od 1 do 3 spotkań (trwających 45 minut każde) pozwala określić naturę problemów doświadczanych przez pacjenta, ocenić jego stan emocjonalny i dokonać kompleksowej oceny sytuacji pacjenta.

Spotkania diagnostyczne pozwalają ocenić stopień uzależnienia i wstępnie zdiagnozować obszary problemowe pacjenta. Obejmują one zebranie wywiadu od pacjenta/ rodziny oraz diagnozę wstępną.

Diagnostyka, konsultacje i leczenie psychiatryczne przeznaczone dla osób uzależnionych bądź ich rodzin i bliskich prowadzone przez lekarza psychiatrę.

W pożądanych przypadkach wystawianie skierowań do ośrodków stacjonarnych lub na oddziały psychiatryczne, detoksykacyjne.

Psychoterapia indywidualna oparta na osobistej relacji terapeuty z pacjentem rozpoczyna się po spotkaniach diagnostycznych. Ma ona na celu pomoc pacjentowi w zrozumieniu przyczyn swojego uzależnienia, poznanie siebie oraz umożliwienie zaspokojenia potrzeb emocjonalnych. Może mieć charakter motywacyjny.

Podczas pierwszych sesji terapeuta dookreśla oczekiwania z jakimi osoba zgłasza się na terapię oraz przeprowadza wywiad pogłębiony dotyczący życia pacjenta z uwzględnieniem problematyki uzależnienia. W czasie dalszych spotkań terapeutycznych opracowywany jest indywidualny plan terapii pacjenta  w oparciu o zdiagnozowane obszary problemowe.

Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów. Terapeuta wspiera go w procesie realizacji planu terapii.

Spotkania terapeutyczne, odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu w stałych dniach i godzinach. W uzasadnionych przypadkach sesje mogą się odbywać częściej (dwa razy w tygodniu) lub rzadziej (np.  raz na dwa tygodnie).

Czas trwania jednej sesji wynosi 50 minut.

Program CANDIS – indywidualny, krótkoterminowy program terapii dla osób od 16 roku życia mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Zakłada on przeprowadzenie 10-11 indywidualnych spotkań ze specjalistą terapii indywidualnej posiadającym certyfikat realizatora programu CANDIS.

Czas trwania jednej sesji to 90 minut.

Więcej informacji o programie na stronie: www.candisprogram.pl

PROGRAM  KOMPAKT

Wzorem lat ubiegłych w okresie 2023 -2025 roku  realizujemy w poradni programy opieki dla patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich rodzin i osób bliskich.

Zadanie to dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Jest to oferta bezpłatnej pomocy ambulatoryjnej; adresowanej do osób cierpiących z powodu patologicznego hazardu (gry hazardowe, zakłady bukmacherskie, loterie), doświadczających problemów z powodu innych uzależnień behawioralnych takich jak: uzależnienie od gier komputerowych, od nowych technologii (fonoholizm, siecioholizm), zakupoholizmu, zaburzeń odżywiania, ortoreksji, bigoreksji, pracoholizmu, uzależnienia od kompulsywnych zachowań seksualnych, uzależnienia od zadłużania się i innych uzależnień od czynności.
Świadczenia, takie jak: psychoterapia indywidualna, interwencje kryzysowe udzielane są w godzinach od 9.00 do 20.00 w Poradni Mrowisko.

Rejestracja odbywa się telefonicznie 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
Pod numerami 58 5502669; 505165924

Opieka postrehabilitacyjna – programy rozwoju osobistego i wsparcia dla absolwentów terapii uzależnień obejmujące: zapobieganie nawrotom uzależnienia, rozwijanie asertywności, pewności siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Proponujemy terapię indywidualną, której celem jest wprowadzenie pożądanych zmian w sposobie dotychczasowego funkcjonowania oraz poprawa jakości życia osoby poszukującej pomocy.

Czas trwania terapii jest uzależniony od rodzaju zgłaszanego problemu i zakresu wprowadzanych zmian, itp. Są to zazwyczaj wizyty cotygodniowe.

Czas trwania jednej sesji to 50 minut

Poradnictwo – od jednego do kilku spotkań z terapeutą, w trakcie których osoba lub rodzina zainteresowana uzyskuje podstawowe informacje i wskazówki dotyczące sposobów rozwiązania problemu lub sytuacji, w jakiej się znalazła.

Poradnictwo różni się od terapii.

Terapeuta dzieli się z osobami potrzebującymi rady swoją wiedzą i doświadczeniem. Nie udziela jednak konkretnych rad.

Czas trwania 45 minut.

Interwencje kryzysowe – forma pomocy polegająca na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys.

Celem jej jest uruchomienie zasobów osób przeżywających kryzys, stworzenie warunków do rozwiązania problemu, ewentualne przygotowanie do innych form pomocy np. poradnictwa, psychoterapii.

Czas trwania 50 minut.

Gdzie?

Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „Mrowisko” – PORADNIA

Al. Niepodległości 817A
81-850 SOPOT

tel./fax: 58 5502669
tel. kom.: 505 165 924
e-mail: poradnia@mrowisko.org.pl

Skip to content